Varoluş Dergisi

SATÜRN KOVA BURCUNDA 3 YILLIK DÖNGÜ

‘‘Bir anlık sabır

Büyük bir felaketi engelleyebilir

Bir anlık sabırsızlık

Bütün bir yaşamı berbat edebilir.’’

Çin Atasözü

Satürn’ün Kova burcuna girişiyle; Hiçbir şeyin aynı olmayacağı ‘Yeni Dünya Düzenine’ merhaba dedik.

Satürn, 22 Mart 2020 tarihinde, hava elementi ve ‘sabit burç’ olan Kova burcuna giriş yaptı. Bir süre Kova burcunda hareket edecek olan Satürn, şu tarihe kadar; bize yeni pozisyonu ile ilgili bir takım ipuçları verdi ve vermeye devam edecek.

Tüm Dünya olarak,  ön izlemesini Koronavirüs (COVID-19) olarak gördüğümüz, Kova burcundaki Satürn’ün; 10 Mayıs 2020 tarihinde Retro (geri) hareketi  başlayacak ve Oğlak burcuna geri dönecek.

Haritalarımızda Oğlak burcunun olduğu alanlarda; geçtiğimiz 2,5 yıllık sürede başladığımız, fakat tamamlayamadığımız işlerimizi bize tamamlatarak 17 Aralık 2020 tarihinde ikinci kez Kova burcuna giriş yapacak.

07.03.2023 tarihine kadar Kova burcunda kalacak olan Satürn; pratik gerçekler ve Dünya düzleminin kanunlarını öğreten, ‘Büyük Öğretmen’dir. Sabrı, ılımlılığı, aşırı uçların dengesini, görevi ve işi bize kaçınılmaz bir şekilde öğretir. Olumsuz olarak ortaya çıkışında prensibi korkudur. Zodyak da ‘Büyük Kötücül’ olarak ifade edilir.

Hayatımızdaki; disiplinleri, limitleri, öğrenmemiz gereken dersleri, korkularımızı ifade ederken; babamızı, büyükbabamızı, yaşlı erkekleri temsil eder. Zamanın ağır akışını ifade eder.

Satürn; sınırlandırarak, kısıtlayarak, konsantre ederek, somutlaştırarak, yapılandırmaktadır. Kişinin kendi aslına uygun olarak yapılanmasını anlatır. Yaşama üretkenlik ve azim getirir.

Satürn’e özgü yapılandırma esnasında; seçimler yapılır, sorumluluklar alınır, görev bilinci geliştirilir, disipline olunur, bazı kısıtlanmalar ve engeller aşılır. Gerekirse kişi kendini kısıtlar ve sonucunda yaptıklarının karşılığı ile yüzleşir ve ödülünü alır.

Bu da bize Satürn’ün ‘Ne ekersen onu biçersin.’ prensibini, ‘Karmanın Lordu’ ya da ‘Zamanın Efendisi’ olarak neden adlandırıldığını net bir şekilde anlatır. Kendi seçimlerimizin sonuçları ile yüzleşme kapasitesi; yetişkinlik ve olgunluk seviyemizi gösterir.

Satürn toplumsal yapı yönüyle; kişinin kendi çabalarıyla kontrol edemeyeceği toplumsal ve siyasi durumları da simgeler. O devlettir, başbakandır, ailede babadır, uyulması gereken kanunlar, ülkenin içinde bulunduğu zorluklar ve toplumsal bilinçtir.

Mitolojide; Satürn kişisel olmayan ve yansız, fakat merhametsiz bir tarzla, katı adaleti tartan ve dağıtan Yunan Zaman Tanrısı Kronos ile özdeşleştirilir. Tarım tanrısıdır. Tohum eken ve hasat ile alakalıdır. Çünkü tarım; emek, çalışma ve disiplin ister. Satürn büyümemiz ve gelişmemiz için bizi mecbur bırakan, tekamülümüz için tohumları eken kozmik bilinçtir.

Dolayısıyla Satürn’ün baskısı, korkup kaçacağımız bir şey değil, derin seviyede gelişmemiz için yapmamız gerekene yardımcı bir itekleme olarak görülebilir. Sert bir iş dağıtıcıdır, ancak gerçek doğamızı sergilemekten uzaklaştığımız durumlarda daha serttir.

Doğum haritalarımızda bulunduğu her burç ve her ev de daralmaya sebep olur. Derinlerdeki korkularımızı anlatır. Ancak; öz disiplin, sabır ve çok çalışma ile asla sarsılmayacak başarı ve sağlamlık ödülünü de bize verir.

Satürn’ün hava elementinde ve Kova burcunda hareket etmesi: Hava elementinin; bilgi, iletişim, fikirler, teknoloji, mühendislik ve değişim talebine; Kova burcunun özellikleri olan; yenilik, eski değerlerin değişimi, devrim, özgürlük, eşitlik, bireysellik, (kardeşlik, ırklar, cinsler ve kültürler arası eşitlik) sınırları zorlama ve marjinaliteyi de ekleyerek, gruplara-topluluklara yönelik çalışacağını, bu konularla ilgili dünyada bir güncelleme zamanı olduğunu bize ifade etmekte.

Hem toplumsal  hem de kişisel alanlarda, zamanını doldurmuş, değiştirilmesi ve yeniden yapılandırılması gereken yapıları sorgulayacağız. Bu sorgulamaları yaparken önce kendi bireyselliğimizi, özgürlüğümüzü deneyimleyeceğiz, sonrasında birlik, toplum ve gruplar diyeceğiz.

Ben demekten önce biz demeyi öğreneceğimiz, benim hayrıma olsun duygusundan ziyade ‘Bütünün hayrına’ olsun duygu ve düşüncelerine geçiş yapacağımız bir zamandayız. Bunu gerçekleştirirken de Kova burcunun izolasyonunu kullanmakta. Covid-19 nedeni ile önce izole sonrasında beraberliklerin kıymetini anlamayı deneyimliyoruz.

Apartmanda tanımadığımız komşumuzun sağlığının da, bizim için ne kadar önemli olduğunu anladık ve daha derinlerde anlayacağız.

Türk insanının genel bakışı ile ilgili birkaç cümle sıralamak isterim;

Ebeveynler çocuk yaparken, kardeşi olsun bize bir şey olsa yalnız kalmasın, yaşlanınca bize baksınlar, kimseye muhtaç olmayalım zihniyetinde. Bazı babalar kardeşin var, arkadaşı ne yapacaksın düşüncesinde.

Bizler, çalışıyorum annem-babam yakın, ne yapayım konu komşuyu onlar yetiyor bakışındayız.

İşte Satürn BİZ olabilmek için önce kovanın izolasyon özelliği ile kimsenin kimseye etki edemeyeceği bir hale getirip, BEN olarak, sadece kendimizle kalmamızı sağladı. 2. Etap da birlikteliklerin beraberliklerin hepimizin iyi olmasını istemenin güzelliğini hissettirecek.

Bu konu kamusal alanda da kendini hissettirecektir. Yardım kuruluşlarında gönüllülük, yaşlı hizmetleri, toplumsal duyarlılığı yeniden inşa edecek zamanlar gelmekte…

‘Yeni Dünya Düzeni’ni bize ifade ederken aynı zamanda insanlığın bilincindeki değişimler ve sıra dışı olaylar, konular gündemimiz olacak.

Toprak elementindeki gibi, konu sadece Dünya’ya köklenmek değil, birlikte, sistemli ve faydalı köklenmek…

Engellerin, zorlukların büyük olması başarı ve gerçekleştirme sonucu ödüllerin, değişimin büyüklüğünü anlatmakta. Satürn sabrımızı ve dayanma gücümüzü ölçmekte.

Kronoloji’ye bakarak, 1962-1964 ve 1991-1993 Satürn Kova geçişindeki Dünya’da ve Türkiye’deki olayları sıraladığımızda, ne tür konuların bu dönemde gündemimiz olacağını anlayabiliriz.

1962’de, Burundi, Jamaika, Batı Samoa, Uganda, 1963’te Kenya bağımsızlığını ilan etti.

1962’de Sovyetler Birliği, Mars’a ilk roketi fırlattı.

1963 yılında, Afrikalı-Amerikalı papaz ve yurttaş hakları lideri Martin Luther King “I have a dream” (Bir hayalim var) konuşmasını  gerçekleştirdi. 1963’te Başkan Kennedy suikast sonucu hayatını kaybetti. 1964’te Martin Luther King, Nobel Barış Ödülünü kazandı. 1964’te Güney Afrika’nın efsane ayrımcılık karşıtı aktivist lideri Nelson Mandela hayat boyu hapis cezasına mahkum edildi. 1991’de Gürcistan, Hırvatistan, Slovenya, Estonya, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Bosna-Hersek bağımsızlıklarını ilan ettiler.1991’de Türk-İş, bir günlük işe gitmeme eylemi yaptı. 1991’de ABD, Irak’a hava akınları ve füze saldırısı başlattı. 1991’de Sovyetler Birliği dağıldı. Bağımsız Devletler Topluluğu kuruldu. 1991’de Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Körfez Savaşı resmen sona erdi.

1991 ‘de Türkiye ve KKTC arasında pasaport uygulaması kaldırıldı.1991 ‘de Varşova Paktı resmen dağıldı. 1991’de Nelson Mandela, Güney Afrika’da başkan seçildi.

1991’de Sovyet Gizli Servisi KGB resmen kaldırıldı.

1992’ de Sırbistan ve Karadağ, Yeni Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni ilan ettiler.

1992’de Schengen Antlaşması yürürlüğe girdi.

1992’ de Bosna Savaşı başladı.

1992’ de İspanya, Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini tanıdı.

1992’ de Avrupa Birliği kuruldu. 1993’ de Nelson Mandela Nobel Barış Ödülü’nü aldı. 1993’de Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu öldürüldü.

1993’ de Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat etti.

1993’ de Kim Campell, Kanada’nın ilk kadın başbakanı seçildi.

Satürn Transitinin Türkiye Cumhuriyeti’ne Etkileri Nelerdir ?

Türkiye’nin 8. Evinde gerçekleşecek olan bu transit, Dünya Astrolojisine göre 8. Ev konularının bu dönemde bizim için önemli olduğunu anlatmakta. Kavuşacak ve önemli açılar yapacak gündemimiz önemli olaylara gebe olabilir.

Ödemeler, harcamalar, vergi, miras, miras hukuku, ülke gelirleri, faizler, borçlar, krediler, bankacılık sistemleri, kredi notu, yer sarsıntıları, ölümler gündemde olabilir.

Özellikle 29 Ocak 2021 – 1 Mart 2021 tarihleri arasında ülke gündemimiz oldukça yoğun ve zorlu olabilir.

Boğa Burcundaki Uranüs’ün Mars ile kavuşumu Türkiye Cumhuriyeti’nin Güneşine karşıt yaparken, Satürn’e de kare yapmakta. 8.Evden transit Satürn, Güneşine kare yapmakta ve Güneş-Jüpiter-Satürn işbirliğinde söz sahibi Satürn, Jüpiter 10. Ev yöneticisi ve Güneş –Satürn arasında zor bir durumda kalmaktadır.

Satürn’ün Kova Burcunda hareketi başlı başına önemli olduğu gibi; Mart 2023 yılına kadar sürecek olan bu geçiş sırasında Satürn gökyüzünde önemli gezegenlerle de kavuşacak ve önemli açılar yapacak.

Jüpiter Satürn kavuşumu hava elementinde gerçekleşecektir. ( 21 Aralık 2020 )

Satürn–Jüpiter 200 yıl boyunca aynı elementte kavuşum gerçekleştirmektedir. Bu kavuşum Dünyamız açısından ‘Grand Mutasyon’ olarak adlandırılan, 200 yıllık yeni bir değişim süreci başlatmaktadır.

1842 yılında ilk defa toprak elementinde gerçekleşen Jüpiter Satürn kavuşumlar; maddiyat, para, kapitalizm, tarım, ekonomi ile çok alakalı olup, ülke sınırlarını geliştirme isteği ve doğasına çok uyan, dünya savaşları toprak elementi konuları ve özellikleridir.

Son, Satürn-Jüpiter Kova burcunda kavuşum, yaklaşık 200 yıl sonra 2199 yılında olacak. Önümüzdeki bu 200 yıllık döngü bize hümanizm, bilgi teknolojileri, uzay, astronomi, icatlar vaat ederken; kapitalizm ve kapitalizmin getirdiği şeylerin materyalizm, dogmatizm, emperyalizmin değerlerinin değişim ve dönüşüm yaşayacağı; kapitalizm in ölmek ya da dönüşmek zorunda olduğu ekonomistler tarafından ifade edilmektedir.

Araştırmacı Astrologlar; büyük iyicil Jüpiter ve büyük kötücül Satürn’ün kavuşumlarında önemli olayların gerçekleşmesiyle, aradaki korelasyonu tespit etmişlerdir. Bu iki gezegen kavuşumlarında 20 yıla yayıla yayılacak şekilde önemli etkiler ortaya çıkmaktadır.

Tarih döngülerden ibarettir. Astrologlar Dünya üzerindeki olaylar arasındaki ilişkiyi ve gezegenlerin Güneş etrafında tekrarlayan dönüşlerini gözlemleyerek bu döngüleri araştırmaktadırlar. Jüpiter-Satürn Kova burcunda kavuşumu ile başlayan 20 yıllık döngülerde gerçekleşen M.Ö başlayan oldukça fazla olay sıralayabiliriz.

Tarihin çok fazla derinliklerine dalmadan bizim için önemli iki dönemi belirtirsek;

610-630 yılları

 • 610 yılında Hz. Muhammed’e İlk Vahiy geldi.
 • 622 yılında Medine’ye Göç etti.
 • 624 yılında Bedir Savaşı
 • 627 yılında Hudeybiye Antlaşması
 • 618 yılında 400 yıllık Çin de Sui İmparatorluğu sona erdi.
 • 618 yılında Çin’de Tag İmparotorluğu kuruldu.

1405-1425 yıllarını

 • 1402-1413 arasında Osmanlı’da Fetret Devri
 • 1413-1421 arasında, 1. Mehmet Dönemi
 • 1421yılında, 2. Murat padişah oldu.
 • 1413 yılında 5. Henry İngiltere Kralı oldu.
 • 1415 yılında İngiltere – Fransa Savaşı
 • 1422 yılında 5. Henry öldü.
 • 1421 yılında Çin’de halen var olan saray kompleksi Yasak Şehir tamamlandı. 500 yıl Çin’in politik merkezi oldu.

Tarihte, bu döngülerde gerçekleşen olayların ortak noktaları şöyledir;

Bir Ülke kurulması, sınırların değişmesi ve yıkılması, bir peygamberin ortaya çıkması ve din anlamında önemli değişimler, bir ülke liderinin ölümüdür.

Tarihsel kronolojiden yola çıktığımızda önümüzdeki süreçte Dünya açısında denge değişimlerinin gerçekleşebileceğini söylemek oldukça mümkün.

Satürn geçişi ile gündemdeki konularımızı düzenlemeliyiz. Mevcut yapıları, köhnemiş sistemleri yenileyerek, güncellemeleri yapmamız, tüm insanlık ile bir aile olmamız, doğa, tabiat ve yaşamın her alanındaki canlılara saygı duymamız gerekmekte.

Ben değil, Biz demeyi öğrenmeliyiz ki; sonrasında Plüton 24 Mart 2023 tarihinde Kova Burcuna geçiş yapacak. Değişmemiş – dönüşmemiş olanı koparıp atmak için.

Satürn Kova Geçişinde; Tüm Dünya da virüs korkusu yaşanırken sahip olduklarımızın yeniden farkına vardığımız, teknolojiyi hayatımızın tüm alanlarına aldığımız, teknolojik gelişmeler ve reformlarla şekillenmiş yepyeni bir düzenin içinde kendimizi  bulabiliriz…

Bireysel Haritalarımızda Satürn hayatımızın hangi alanlarını  yapılandıracak?

Yükselen Koç: Satürn Transitini 11. Evden alıyorsunuz. Arkadaşlar, bizi destekleyenler, sosyal çevremiz, ümitlerimiz, güvendiklerimiz, tutkularımızı ve iş gelirlerimizi yapılandırabilir.

Yükselen Boğa: 10. Evden Satürn Transiti yaşayacak olan, Yükselen Boğalar, kariyer, toplum önü, meslek, iş, saygınlık, ün, şöhret konuları yeniden yapılanacak sorumluluklar ortaya çıkabilir. Satürn Oğlak’ta 9. Evinizden geçerken aldığınız bilgileri işe çevirebilmeniz mümkün olabilir.

Yükselen İkizler: 9. Evden Satürn transitini almaktasınız. Yeni eğitimler, öğretmenlik, yüksek öğrenim konuları, ilahi konularda çalışmalar, yurt dışı ve deniz aşırı seyahatler, uzaklar, davalar konularında odaklanma ve yapılanmaları deneyimleyebilirsiniz. Tutulmalar İkizler-Yay ekseninde gerçekleşmeye başlayacak. Bu konulara ilişkiler, ortaklar ve partnerler konularını eklemek gerekebilir.

Yükselen Yengeç: Para, borç, krediler, miraslar, ölüm ve ölüm ötesi konuları, krizler ile büyüme ve çözülmeler ve dönüşüm konuları gündeminiz olabilir. Nerelerden destek alabileceğimizi ise; haritamıza özel, 2. Ev yöneticisini, 8. Ev yöneticisini durumlarını açılarını bütün olarak incelendiğimizde tespit edebiliriz.

Yükselen Aslan: Evlilik, yakın ilişkiler, ortaklıklar, rakipler, açık düşmanlar konuları, disiplin düzenleme ve fark etmeye açık olan hayat alanımız olabilir.

Yükselen Başak: Günlük yaşam, hizmet ettiğimiz konular, hizmet aldığımız kişiler, kiracılarımız, evcil hayvanlarımız hastalık tedavi konularını, alt karın bölgesi ve bağırsakları, gündelik zorlu işleri anlatan 6. Evden Satürn ile temasa geçiyorsunuz.

Yükselen Terazi: Hobiler, eğlence konuları, spor aktiviteleri, sahne önü, ileri atıldığımız konular, çocuklar, hamilelik, spekülatif risk içeren yatırımlar, şans oyunları Satürn’ün bizi önce zorlayıp sonra düzenleme getireceği alanlar olabilir.

Yükselen Akrep: Yükselen Akrepler 4. evden Satürn transitini yaşıyorlar. Baba, aile, ebeveynler, köklerimizle bağlantılı her şey, atalarımız, toprağımız, çiftçilik, ev-bark konut konuları, emlakçılık haritalarımızın 4. evi ilgilendiren konulardır.

Yükselen Yay: Yay Burcunda gerçekleşecek, Ay ve Güneş Tutulmaları ile 3. Evden Satürn Transiti ilişkiler partnerler ortaklar konularıyla,  kardeşler, komşular, kendimizi ifade etme ve iletişim kurma yeteneğimiz, kısa yolculuklarımız, mektuplar, postalar, dedikodu konularını 2,5 yıllık gündemimize alabilir.

Yükselen Oğlak: Kaynaklar, para, değerler, kazançlar ve servet ile ya da maddi yapıyla ilgili tüm konular, alacaklar, taşınır özel mallar, destek ve yardımlar bu süreçte yapılanma konuları olabilir.

Yükselen Kova: Yükselen Kovalar 1. Evlerinden deneyimleyecekleri Satürn Kova geçişinde; ‘Ben’ dedikleri konular, hayatın içindeki sorumlulukları ile hayatı paylaştıkları kişilere karşı sorumluluk duyguları ve karşısındaki insanlara karşı şu ana kadar sergilemedikleri net tavırları, iradeleri ve kendilerini ifade şekilleri başımı ve yüzümüz ile ilgili tüm parçalar bu gündemlerini oluşturabilir.

Yükselen Balık: 12. Evden Satürn geçişi yaşayacaksınız. Farkında olmadığınız konular, gizli kısıtlı, gizli düşmanlar, arkanızdan iş çevirenler, bilinçaltında kayıtlı olan konular, korkularınız, bağımlılıklar, inziva, hayır,işleri,soyutlanmak, ihmal etmek yada ihmal edilmek konuları;kendi yaşam yolculuğunuzda 2,5 yıllık dönemde değişim dönüşüm ve sistem kazanacak konular olabilir.

Satürn Kova Transiti, hiçbir şeyin aynı kalmayacağı, eski düzenlerin sona ereceğinin bilgisini bize iletmekte.

Özellikle birey olmadan tek başımıza mücadele etmeden, kim olduğumuzu ve taşıdığımız yetenekleri keşfetmeden toplum olamayacağımızı gösterecek. Tüm Dünya da kocaman bir aile ve bir bütün olduğumuzu bize anlatmak üzere 2,5 yıl bize eğitim verecek.

Dünya  alt üst mü oluyor?

Karşımıza çıkan değişimleri görüp direnmek yerine, bizde bu değişimde kendimizi akışa bırakarak teslimiyet ve tevekkül ile yaşama devam etmek en güzeli.

Şems-i Tebrizi’nin de dediği gibi nereden biliyorsun Dünya’nın altının üstünden iyi olmayacağını…

Büyük ve zorlu öğretmenden bilgiyi alabilmek, aldığımız bilgiyi içselleştirebilmek ve bütünün hayrına kullanabilmek niyetiyle.

Kaynaklar :

StephenArroyo           Astroloji, Psikoloji & Dört Element

StephenArroyo           Astroloji, Karma & Dönüşüm

Barış Özkırış               2020-2040 Aydınlanma Çağı

Öner Döşer                 Dünya Astrolojisi Türkiye

www.astrolojidergisi.com

 

 

 

 

 

Nagihan Barbaros

1976 İstanbul doğumluyum. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Mezunu Sigortacıyım.
Ben Kimim? Sorusuna cevap ararken; Ruhsal Yolculuğuma 2012 yılında Reiki ile başladım. Reiki Master’ım ve Profesyonel Astrolog olarak hizmet vermekteyim. Astroloji bana Reiki’nin açtığı kapılardan sadece bir tanesidir. Gelişimimi destekleyen birçok konuda çalışmalarım ve uzmanlıklarım bulunmakta. Karma, Bilinçaltı-Zihinsel Terapi ve Şifa konuları özel ilgi ve çalışma alanlarım. Aynı zamanda Toplumsal Hizmet Odaklı bir Sivil Toplum Kuruluşunda çeşitli çalışmalarda görev alarak yolculuğuma devam ediyorum.

Yorum yap

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…

Arşivler