Varoluş Dergisi

SOLAR PLEKSUS GÜÇ DİNAMOMUZ

Güneş sinir ağı, namı diğer göbek çakramız; mücevher anlamına gelen güç dinamomuzdur. Göbek deliğinin üstünde karın boşluğunda ve sırt ortasına denk gelecek şekilde üç boyutlu olarak eterik beden üzerinde yer alır. Adına yaraşır biçimde, vücudun en çok sayıda ve en büyük organlarına ev sahipliği yapar. Fizik bedende, karaciğer, mide, dalak, pankreas, safra kesesi, pankreas bezleri, insülin, metabolizma, merkezi sinir sistemi ve sindirim sistemini göbek çakrası yönetir. Duyusu görme, elementi ateş, rengi sarıdır, zihinsel auraya bağlı olup, alt çakralara köprü görevi üstlenir.

Manevi düzlemde bu çakra, tüm güç süreçlerini yürütür. Bu, karın çakramızın temel olarak çoklu-toplumsal ilişkileri, kararlılık, sebat, azim, sorumluluk, cesaret, irade, sabır ve zihinsel hakimiyet, hazım gibi hususları yönetmesi anlamına geliyor. Fizik ve metafizik düzlemlere baktığımızda bu çakra da ne durumdayız görebiliriz. Göbek çakrası dengesiz çalışan biri gücü yanlış kullanır; düşündüğü şeyleri hayata geçirecek eril, etken enerjiden yoksun, pasif, özgüvensiz, içerleyen, kararsız, tembel, dikkatsiz, erteleyen, otoriteyle sorun yaşayan biri olabilir. Ya da diğer uçta bu kişi, gücü tahakküm için kullanan, aşırı hırslı, idealist, mükemmeliyetçi, sabırsız, detaylarda kaybolan, kendine ve diğerlerine pek çok kontrol ve baskı uygulayan, öfkeli, asi, yıkıcı biri olabilir. İkisi de aynı paranın farklı yüzleridir. Yüzüklerin Efendisi’ndeki Sauron’un gözü dengesiz ve negatif kuvvetlenen bir güneş çakrasının mükemmel bir metaforudur. Tüm göz sembollerinin öyle ya da böyle bir güce atıfta bulunduğunu, ateş elementinin bilgiyi, yaşamı, aşkı, enerjiyi taşıdığını, fazlasının ya da azının türlü zararlar doğurabileceğini söylemeye gerek yok sanırım.

Bu konuyla ilgili, diğer çok sık yaşanan bir sorun; göbek bölgesinde toplanan yağlar ve kilo alımı… Enerji sızıntılarım ne durumda? Hangi gücü eksik ya da fazla kullanıp o bölgede ikamesel olarak bir koruma, biriktirme yapıyorum? gibi hususlarda önce tefekkür edip bir takım farkındalıklara ulaşmamız ve sonra bu ışıkta doğru şeyleri uygulamamız daha yerinde olur diye düşünüyorum. Reiki tabii ki her konuda olduğu gibi bu çakrayı da onaran, güçlendirip dengeleyen temel pratiklerden.

Batı ve doğu geleneklerinde gücün kullanımı neredeyse birbirine taban tabana zıt iki ucu yansıtır biçimde var olmuştur; Biri, entellektüel, materyal, eril, yönetsel güç, diğeri daha manevi, dişil, içsel, bilgesel bir güç… Gerçek ve bütünsel gücün kullanımında, varlığın bu iki ucunun kullanımını dengeleyip, birleştirmek gerekir, çünkü tek başına ikisi de yetersiz ve tehlikelidir. Yani hem tanrısallığımızı, hem acziyetimizi bilir bir durumda olup, “nefsini silenlerden değil bilenlerden” olmamız gerekir. Çoğu spiritüel yanılsama ve sapmada düşündüğümüzün aksine, “sağlam” bir ego, maddi dünya kadar, öz için de elzem ve cevherdir. Kişilik gelişmeden ve doğru kullanılmadan ruhsal gelişim hiç olmaz. Bu ikisi her zaman ayrılmaz bütünlerdir.

Gücün ve bu çakranın ana konusu olan, “kim olduğum” algısının tekamüle tabi olduğunu,

İnsanın en çok korktuğu şeyin kendi güçsüzlüğünden ziyade, kendi gücü olduğunu,

En güçlü tarafınızın yumuşak sandığınız karnınız olabileceğini,

En zayıf tarafınızın da en güçlü sandığınız olabileceğini,

Gücün gönülle dengelendiğini, (göbek-kalp çakrası dengesi)

Güç, sevgiyle bağlanmazsa başka şeylerin ve yanılsama ve yozlaşmaların esiri olacağını,

Gerçek gücün, ateşe can veren havayla mümkün olduğunu ve onun artık yakan değil ısıtan bir ateş olduğunu,

Lütfen unutmayalım…

Dilerim ki güneşli günlerin baş gösterdiği bu aylar, gönlümüzle birleşip her şeyi ışıtsın ve firavun ateşlerinden azade olsun.

Işığınız daim, gücünüz yerli yerinde, aşkınız bol olsun.

 

 

 

 

 

Ahu Birlik

1981 baharında Ankara'da doğdum. Çocukluğum ve gençliğim seyahat ve enstantanelerle geçti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Film&Tv lisans ve Kültürel İncelemeler yüksek lisans programlarını tamamladıktan sonra hizmet, üretim, reklamcılık gibi sektörlerde farklı görevlerde yer aldım. 2012 yılında içsel yolculuğu beni Reiki Bilinçaltı Terapiler ve Can Hocam İsmail Bülbül'e taşıdı. 2014 yılından beri Bodrum'da yaşıyor, Bodrum Şifa Sanatları Atölyesi Kumbahçe'de yolculuğumuza sevgiyle, şükranla devam ediyorum.

Usui Reiki Master Teacher

Yorum yap

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…

Arşivler