Varoluş Dergisi

26 ARALIK 2019 OĞLAK TUTULMASI VE 2020 YILININ İLK ALTI AYI

26 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’a göre saat 08:12:59 da, 4 derece Oğlak burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması için; enteresan zamanların başlangıcı ve tarihte önemli olayları başlatan mekanizma diyebiliriz. Tarihi 2019 olsa da etkisi, 2020 yılının ilk altı ayına kadar sürecek olan bir tutulma.

Tutulmalar ‘Saros Serisi’ olarak ifade edilen, 18 yıllık döngülerle ilerler.

26.12.2019 tarihinde gerçekleşecek olan tutulma da 132 Saros numaralı tutulma.

http://eclipsewise.com/solar/SEsaros/SEsaros132.html linkte aynı Saros ailesine ait geçmiş tutulmaları Nasa’nın sitesinden detaylı inceleyebilirsiniz.

Öncü Oğlak burcunda gerçekleşen bu önemli tutulma sırasında, Oğlak burcunda toplam yedi gök cismi toplaşacak; Güneş, Ay, Jüpiter, Güney Ay Düğümü, Ceres, Satürn, Plüto.

Element bazında, Toprak elementi olarak baktığımızda ise saydığımız gökcisimleri ne 2020’nin önemli aktörü Uranüs’ü de ekliyoruz.

Tutulmalar konusunda önemli kaynak 2000 yılında İlhan Yayınevi  tarafından Türkçe’ye çevrilen ‘Sepharial’ in kitabında şöyle bilgi verilmekte;

Öncü burçlarda gerçekleşen tutulmaların; politik konuları, hükümet, yönetim ve devlet işlerindeki değişimler ile insanlar, halk arasındaki devrimlerle ilişkilendirilmiş.

Oğlak burcunun ilk dekanında gerçekleşen  ( 0-10 derece) tutulmalar için; büyük adamların, devlet adamlarının mutsuzluğu, asillerin sorunu, halkın isyanını anlatmakta olduğunu söylemektedir.

Oğlak Stelyumu (toplaşması) dönemlerinde başlıca konular; ekonomi, ticaret, büyük şirketler, işletmeler tüm Dünya‘da toplumların temelleri ve ülkelerin başkanlarını  yönetimlerini işaret eden birçok gündem bu dönemlerde ortaya çıkmış.

Oğlak burcunun yöneticisi olan Satürn, gezegen toplaşmasının içinde etkili bir aktör. Öncü ve Toprak elementi olan Oğlak burcunda gerçekleşen tutulmaya Jüpiter kavuşum yaptığı için de, bu tutulma ‘Jüpiteryen’ bir tutulma olarak adlandırılmakta.

Jüpiteryen olarak adlandırılan tutulma ilk etapta pozitif gibi görünse de; Satürn Oğlak burcunun yöneticisi ve oldukça kuvveti iken, Jüpiter Oğlak burcunda zararlı çalışmakta ve aynı zamanda Güneş’e yakınlığı sebebi ile yanıktır.

Tutulmanın Güney Ay Düğümü tarafında olması ve Jüpiter’in Ay Düğümü ile kavuşumu bize; geçmişten getirdiğimiz eski ve bırakmamız gereken konuları, kısıtlanmayı, kayıpları, sıkıntıları, ödeşmeleri ve fazlaca odaklanmayı ifade etmekte.

Bu durumda Jüpiter’in büyütücü ve ılımlı pozitif etkisi yerine; Jüpiter’in ve Satürn’ün temsil ettiği konular ile ilgili bırakılması gereken, kısıtlanan, üzerine fazla odaklanılan sıkıntılı konuları ifade edebilir.

Bunlar; görevler, hak, hukuk, adalet, düzen, ekonomi, ticaret, burjuva sınıfı, zenginler dini kişiler, dini kimlikler, otorite ile sorun, kurumlar, dişler, kemikler, iskelet sistemi, kemik iliği ve bağlayıcı dokular dikkat çeken konular olabilir.

Büyüyememek, aşırılıklar sebebi ile kaybetmek ya da kayıplar ve değer kayıpları gündeme gelebilir. Depresyon tanılarında artış, yorgunluk, bıkkınlık, bezginlik taşıyan ruh halleri, anti-depresanlar fazlaca görülebilir.

Toprak elementi ve gökyüzü toprak yoğunluğu, toprakları da işaret etmekte. Fiziksel ve maddi güvence ihtiyacını, maddi kayıp ve değişim korkusunu da  bize anlatmakta.

Tutulma anı haritasına baktığımızda Astroid Ceres’in Satürn ve Güney Ay Düğümü arasında olması bize topraklar ve topraktan gelen ürünleri işaret etmekte.

Yağış azlığı, toprak mahsullerinde kuraklık nedeniyle kayıplar, aşırı soğuklar ve toprakta donma sebebi ile ürün kaybı ve ürünlerin kıtlaşmasını gündeme getirebilir. Pirinç ve buğday gibi toprak ürünlerinde fiyatlar dikkat çekebilir.

Aralık 2020 yılında Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda kavuşumu global soğuk ve daha da zorlu etkili zamanları da bize ifade edebilir.

Hocam Öner DÖŞER’in aktarımıyla; Ebu Ma’şer ve Osmanlı Müneccimi Sadullah el Ankaravi ‘nin tercüme  notları arasında  Jüpiter ve Güney Ay Düğümü ile ilgili olarak şu bilgiler aktarılmıştır: Toprak burcunda Jüpiter ve Güney Ay Düğümü kavuşuyorsa ve ‘Jüpiter Yanıksa’;  beklenmeyen ve hiç gerçekleşmemiş alanlarda deprem olabilir. Ebu Ma’şer el –Belhi ‘ye göre ise; tutulmanın 2. Yöneticisi Jüpiter’in, 1. Yönetici Satürn’e ilerlemesi  depremler ve doğal afetleri ifade etmekte. 2020 yılı gökyüzünde, önemli transitlerin retroların ve kavuşumların olacağı bir yıl. Gökyüzünü okurken hızlı hareket eden gezegenler ( Venüs, Merkür, Mars ) her yıl aynı ya da benzer transiti gerçekleştirmiş olduğundan; Jüpiter, Satürn, Plüton, Uranüs, Neptün gibi ağır hareket eden gezegenlerin açılarını dikkate alıyoruz.

Uranüs 84 yılda bir Zodyak turunu tamamlamakta ve ortalama 7 yılda bir burç değiştirmekte.  Uranüs şu anda  Toprak elementi bir burç olan Boğa burcunda  ve 2 derecede  olması tutulma anı haritasından da görüleceği gibi, tutulmaya destekleyici, hızlandıran 120 derecelik destekleyici, olayları ani ve görünür kılan rahat akışlı bir açı yapmakta. İhtiyacımız olan yenilikler ve gelişmeler daha rahat ve hızlı olabilir.

Kavuşum açısı; gezegenler birbirine 3 derece yaklaştıklarında etkisini hissettirmeye başlamaktadır. İlk Kavuşum ve tutulmaya en yakın Satürn – Plüto kavuşumu. Bu etki şu anda gökyüzünde aktif. Satürn 20 derecede – Plüto 22 derecede.  Bu kavuşum en son 33 yıl önce Terazi burcunda  gerçekleşmiş. 2020 yılında ‘Satürn Retrosu’ sebebi ile 2  Kez Plüto- Satürn kavuşumunu yaşayacağız.

Satürn – Plüto kavuşumlarında Dünya Astrolojisi açısından tarihte en zor dönemler yaşanmış. Çalkantılı, riskli, finansal konularda kriz ve panik konusunu ve tarihte önemli zararları ifade etmekte.

Sue Topkins’e göre; ‘ Satürn Plüto açıları uçak kazaları, deprem haberleri ve kitlesel konuları anlatmakta. Satürn- Plüto belki hayatta kalma dersleriyle de ilişkilendirilebilir. Bazen tehlike davranışları kısıtlayan ve endişe yaratan bir hastalıkla (çocuk felci, tüberküloz, aids gibi ) bazen de ağır mali kayıp korkusuyla ilgili olabilir. Satürn- Plüto kavuşumu , kuşkusuz, genel olarak manevi ve ekonomik çöküş dönemlerine, zor ve zalim zamanlara işaret ediyor görünmektedir.’ Fakat tarihte  antik dünyanın pırlantası ‘Babil Krallığı’da Satürn- Plüto- Jüpiter kavuşumunda kurulmuştur.

Mars 2020 yılında gerçekleşecek olan 2 Güneş Tutulması, 4 Ay Tutulmasında da tetikleme rolü üstlenmiştir. Mars 17 Şubat- 30 Mart 2020 tarihleri arasında Oğlak burcuna geçiş yapacak olup, 26 Aralık 2019 tutulmasında rol alan tüm gezegenlerle sırasıyla kavuşum gerçekleştirip konuları dinamik şekilde tekrar gündeme taşıyacaktır.

Aynı zamanda 2020 yılında gerçekleşecek olan tutulmalar hepsi, Oğlak tutulması ve konularına hatırlatma yapacaktır.

Tutulmanın etkisini kendi haritalarımızda nasıl tespit ederiz?

  • Tutulma derecesine +1,-1 derecede gezegenimiz var mı?
  • Tutulma hangi gezegeniniz ile temas etmekte?
  • Haritanızın hangi alanında ( ev) tutulma gerçekleşiyor?
  • Haritanızda herhangi bir gezegen tutulmaya kare, karşıt, kavuşum yapıyorsa;

Haritamızda gezegenin temsil ettiği konular tutulma açısından oldukça önemli olmakta. Natal haritamızda +1,-1 derece farkla tutulmaya temas eden gezegen varsa; tutulmanın gezegen anlamı ile alakalı olarak,etkisi oldukça net hissedilir.

Elementler bazında Toprak elementi burçlarında yükseleni ve Güneş’i olanlar pozitif etki yenilik ve fırsatları hissedecek, Su elementi burçlarda yükseleni ve Güneş’i olanlar çaba gösterdikleri takdirde pozitif etki ve ödüllerini alabilirler. Hava elementi ve Ateş elementinde yükselen ve Güneş’i olanlar ise dönüşümü yaşarken sıkışma ve zorlanmayı de deneyimleyebilirler.

Yükselen Burçlara göre Tutulmanın bize etkilerine baktığımızda;

Yükselen Koç: Yükselen Koçlar tutulma etkisini 10. evden kariyer evinden almakta. Kariyer, toplum önü, anne ile ilgili konular, çalışılan iş ile ilgili konularda yenilenme ve bazı konuları geride bırakma ihtiyacı olabilir. Otorite figürleri ile ilgili zorlanmalar yaşayabilir.

Yükselen Boğa: Yükselen Boğalar tutulma etkisini 9. evlerinden almakta. Yüksek öğrenim, uzaklar, uzak akrabalar, yazarlık, eğitmenlik konuları, akademik çalışmaların hareketli ve önem kazandığı bir dönem olabilir. Yurtdışı ve yabancılar ile ilgili konularda önem kazanabilir. Fikir ve inançlarında katı ve keskin olan yapıların değişmesi için çabaya ihtiyacı olabilir.

Yükselen İkizler: Yükselen İkizler tutulmayı 8. evlerinden almakta. Finansal işler, borçlar, miraslar, paylaşımlı mallar, eşin paraları, iş ile ilgili değişiklikler, endişe ve kaygılar finans konularında yeni konular gündeme gelebilir.

Yükselen Yengeç: Yükselen Yengeçler tutulmayı 7. evlerinden almaktalar. Evlilik, ortaklık, mahkemelik konular, birlikte ve karşılıklı yapılmış konular öne çıkmakta. Ortaklık ve birlikteliklerde denge sorunları ve zorluklar gündeme gelebilir.

Yükselen Aslan: Yükselen Aslanlar tutulmayı 6. evlerinden alıyorlar. Çalışma hayatı, astları, günlük yaşamda çaba gerektiren konular ve iş hayatındaki koşullar önem kazanabilir. Sağlık konusunda revizeler ve odaklanmalar gerekebilir.

Yükselen Başak: Yükselen Başak tutulmayı haritalarının 5. evinden alıyorlar. Aşk, hobiler, çocuklar, hayatın zevk ve keyif alanları hareketlenebilir. Özel hayatta hırs pek olumlu sonuç vermeyebilir.

Yükselen Terazi: Yükselen Teraziler tutulmayı 4. evlerinden alıyorlar. Yer, yurt, kökler, ülke, toprak, evler, gayrimenkul, baba ile ilgili konular, ev kurma, yerleşme, konularında yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Yenilenme atıl olanlardan kurtulma isteği hissedilebilir.

Yükselen Akrep: Yükselen Akrepler tutulmayı 3. evlerinden alıyorlar. Düşünce, yakın çevre, kardeşler, yazmak, çizmek, eğitim hayatı konuları hareketlenebilir. Bu konularda sorumluluk alma ve fazlaca odaklanma gündemde olabilir.

Yükselen Yay: Yükselen Yaylar tutulmayı 2. Evlerinden alıyorlar. Para, değerler, kendi değerim, yatırımlar, gelirlerim ve bu konularda hareketlenme ve hırs söz konusu olabilir.

Yükselen Oğlak: Tutulmadan en fazla etkilenen yükselen Oğlaklar. Tutulmayı 1. evlerinden alıyorlar. Özellikle de 1. evinde 4 dereceye yakın gezegenleri varsa. Kişisel konular ve alanlarda yenilikler, istek ve projeler, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Yeni atılımlar yapmak için harekete geçebilir, başlangıçlar yaşayabilir. Bedensel sağlıkla ilgili çabaları ve sisteminde değişim gayreti olabilir.

Yükselen Kova: Yükselen Kovalar tutulmayı 12. evlerinden alıyorlar. 12. ev inziva, içe çekilme, izole olma ve ruhsal konular ile harekete geçme isteği oluşturabilir. Gizli kalmış konular, alanlar ve gizli düşmanlıklar gündeme gelebilir. Kontrolümüz dışında olan olaylar gündemimizi sıkabilir. Sabırla olayları kendi akışında izlemek iyi gelebilir.

Yükselen Balık: Yükselen Balıklar 11. evlerinden tutulmayı alıyorlar. 11 ev hayallerin evi.

Gelecek ile ilgili konularda, eskileri ve takılmaları bırakarak daha ciddi, planlı ve stratejik çalışmaları gerekebilir. 11. Ev sosyal grupları , dernek ve toplulukları, iş den geliri anlatmakta. Bulunduğu gruplarla ya da hayalleri, hedefleri ile ilgili ve 11. Ev konularında bırakması gerekeni bırakıp daha planlı, sistemli gayret göstermesi gerekebilir.

Kişisel Haritalarımızda Tutulma ve Oğlak Stelyumu (toplaşması) hangi ev, hangi hayat alanınıza denk geliyorsa; başta hissedilip, krizler yaşanma durumu gündeme gelse de yaşanan kayıpların aslında bırakılması gereken, bizi aşağı çeken konular olduğu anlaşılacaktır. Bırakma ödeşme ve yaşanan olaylar sonrasında hayat akışında hız kazanma, yeni sistemler kurma ve yeniden yapılanmayı getirebilir.

Oğlak Tutulması ile yeni oluşumlar için eskimiş, güncelliğini yitirmiş, paslanmış olanın değişme ve dönüşmesi gündeme gelmekte. Bir diğer anlatımla eski saltanatların yıkılma zamanı.

2020 yılında retrosuz gökyüzüne denk gelmek zor olsa da; yeni  sistem kurulumlarında, yeni atılımlarınızda özellikle; Plüto, Satürn, Jüpiter gezegenlerinin retro olmadığı zamanların dikkate alınmasını özellikle tavsiye ederim.

Saltanatımızı gönüllere kurabilmek niyetiyle.

2020 yılının bütüne  en yüksek hayır ile  gelmesini diliyorum.

Kaynaklar :

‘Sepherial’                    Güneş& Ay Tutulmaları Dünya’ya Etkileri .

‘Sue Tompkins’          Astrolojide Açılar

Öner Döşer                2020 Seminer Notları , Astrolojide Temel Kavramlar

 

Varolus Dergisi

Yorum yap

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…

Arşivler