Varoluş Dergisi

HARİTAMIZDAKİ GEZEGENLERİN DANSI ‘AÇILAR’

Gökyüzü 360 derecelik bir daire ve bu daire içinde de; 12 adet burç bulunmakta. 360 dereceyi, 12 eşit parçaya ayırdığımızda ortaya çıkan her burcun 30 derecelik bir paya sahip olduğudur.

Koç burcu Zodyak’ın 1. Derecesinden başlayarak 29 derece 59 dakikaya kadar ilerler ve devamında Boğa burcunun 1. derecesi başlar. 12 burç ilerleyişi ile devam ettiğimizde Balık burcunun 29 derece 59 dakikası ile Zodyak turu tamamlanmış olur.

Açı kelimesi Latince’den türemiş bir kelime olup ‘bakmak’, ‘görmek’ anlamına gelmektedir. Astroloji’de ancak birbirini gören, iki gezegen ilişki içine girebilmektedir.

Klasik Astroloji’ye göre; açı sadece birbirini gören iki gezegen arasında oluşmaktadır.

Gezegenlerin birbirleri üzerinde etkisi, birbiri ile alış-verişi, birbirlerini aktiviteye teşvik etmeleri açılar kanalı ile gerçekleşmektedir.

Günlük dilde kullandığımız ‘bakış açısı’ ifadesini burada kullanabiliriz. Gezegenler de birbirlerine dostça ya da düşmanca bakış açısı oluşturabilirler.

Günlük yaşamımızda birinin ya da bir şeyin dost mu düşman mı olduğunu anlayabilmek için, öncelikle görmemiz gerekmekte. Açılar da bize, gezegenlerin etkilerini anlamamıza yönelik bilgiler vermektedir. Dolayısı ile gezegen etkilerini anlamamız için iki gezegen birbirini görmesi gerekmekte. Gezegen etkilerinin dışarı yansıması için; iki gezegen birbirini görsün de, nasıl görürse görsün diyebiliriz.

Örneklemek gerekirse haritamızdaki yükselen, yükselen yöneticisi ve tepe noktalarına gelen açılar kişinin mizacını, hayat motivasyonlarını ve kadersel belirleyici etkileri bize ifade etmekte ve bunları belirlemede önemli rol oynamaktadır. Bu ilişkilerdeki rolleri tespit ederken; açıların yapısı ve hangi gezegenden geldiği de bizi oldukça etkilemektedir.

Klasik Astroloji’de 5 temel açı kullanılmaktadır. Bunlar ‘Kavuşum’, 60, 90, 120, 180 derecelik açılardır. Bu 5 temel açıya ilk defa Ptolemy kitabı Tetrabiblos da yer verdiği için Ptolemik açılar olarak adlandırılmıştır..

‘Kavuşum açı’: Hem olumlu, hem olumsuz yapı taşıyabilmektedir. Yukarıda bahsettiğim, açının; hangi gezegenden geldiği meselesi burada netleşmekte. Kavuşum iki gezegenin arasında bir mesele olmaması, birbirine kavuşmak gibi, iki kişinin bütünleşmesi gibi değerlendirilebilir. Tam birlik, kaynaşma, bütünleşme anlamındadır ve aynı burçta gerçekleşir.

Şayet iki iyicil kavuşuyorsa, ortaya güzelliklerin çıkması anlamını taşımaktadır. Şayet iki kötücül kavuşuyorsa ve özellikle doğalarına uygun olmayan rahat etmedikleri bir burçta bu kavuşum gerçekleşiyorsa pek de olumlu bir yapı ortaya çıkması beklenemez.

‘Sekstil açı’ 60 derece : Gezegenler birbirine 60 derece mesafede. Küçük Olumlu yapı, birbiriyle olumlu konuşan benzer yapılar. Simgelediği konularda çalışma karşılığı güzel alınan, kişinin çalışması ve desteği ile farkındalık sağlayan birliktelik. Elementleri uyumlu burçlar arasında gerçekleşen açı tipidir. Venüsyen doğası olan bir açıdır.

‘Kare açı’ 90 derece : Gezegenler birbirine 90 derece mesafede. Direnç, problem, yarı düşmanlık taşıyan yapı gibi olsa da; hayatımızda bizi harekete geçiren açıdır. Zorlar, baskı yapar, engeller ve harekete geçmeye zorlar. Normal şartlarda, bir arada olamayan iki kişinin; dışarıdan gelen bir krize – tehlikeye karşı birleşmelerini ifade eden yapıdır. Açının taşıdığı gerilim üretmeye, değişime ve aktiviteye kişiyi zorlayabilir. Marsiyen doğası olan bir açıdır.

‘Üçgen açı’120 derece : Büyük iyicil olan Jüpiteryen yapıda olan açılardır. Aynı elemente sahip burçlar arasında gerçekleşir. Büyük dostluk ve arkadaşlık açısı olarak da değerlendirilir.

Kolaylaştırır, rahat akar, en kolay, en zahmetsiz akışı ifade eder. Tekamül yolunda gelişim oluşturmaz; hatta rahat akış kişiyi rehavete de sürükleyebilir. Hangi gezegenler arasında ve hangi evler arasında gerçekleştiği önemlidir. Asalet taşımayan kötücül gezegenlerin etkisini de rahatça taşınmasına sebep olabildiği için; iyinin rehavetine kapılmadan, dikkatle okunması gereken bir yapı.

‘Karşıt açı’180 derece : Çatışma , çekişme, kutuplaşma, taşıyan bir yapıdır. Dorotheus’a göre bu açı ayrılık ve husumet açısıdır. Özellikle kötücül gezegenler arasındaki karşıt açılar oldukça zorlayıcıdır. İbn-i Ezra ya göre şiddetli bir şekilde birbiriyle dövüşen iki kişiye benzer karşıt açının yapısı. Haritaların akslarına yakın bulunan karşıt açılar, harita sahiplerinin hayatında oldukça etkili ve çok görülür etkilere sahip olabilir. Karşıt açılar aynı zamanda Satürnyen doğadadırlar.

Açılar; haritalarımızdaki gezegenlerin ilişkilerini anlatırken, Astrolojik analizinde en temel yapısını oluşturmaktadır. Astroloji’nin en önemli enstrümanı olan öngörü yapabilmek ve ayrıntıları anlayabilmek içinde bizlere ışık tutmaktadır.

Işık ve Sevgimle.

Nagihan Barbaros

1976 İstanbul doğumluyum. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Mezunu Sigortacıyım.
Ben Kimim? Sorusuna cevap ararken; Ruhsal Yolculuğuma 2012 yılında Reiki ile başladım. Reiki Master’ım ve Profesyonel Astrolog olarak hizmet vermekteyim. Astroloji bana Reiki’nin açtığı kapılardan sadece bir tanesidir. Gelişimimi destekleyen birçok konuda çalışmalarım ve uzmanlıklarım bulunmakta. Karma, Bilinçaltı-Zihinsel Terapi ve Şifa konuları özel ilgi ve çalışma alanlarım. Aynı zamanda Toplumsal Hizmet Odaklı bir Sivil Toplum Kuruluşunda çeşitli çalışmalarda görev alarak yolculuğuma devam ediyorum.

Yorum yap

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…

Arşivler