Varoluş Dergisi

RUHUN 4 ELEMENTİ…

Astroloji sembolizmdir, bu sembolizmi anlayabilmek ve anlamlandırabilmek için mitoloji, antik felsefe, astronomi ve evren bilgisine ihtiyacımız vardır.

Elementler teorisinin ve felsefesinin kökü Antik Yunan’a dayanmaktadır ve Şaman kültürü de benzer düşünceyi anlatmaktadır. O dönemde belirlenmiş evren modeline göre gök kubbe 8 kattan oluşmaktadır.

Bu sıralama en üst küre olan sabit yıldızlardan başlayarak sırasıyla Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Merkür, Ay dır. Ay’ın altında ise Dünya  bulunmaktadır.

Dünya; bu sebeple Ay altı alem olarak adlandırılmaktadır. Dünya üstü tüm göksel yapılar yetkinliklerine ulaşmıştır, değişmeyen özellikleri bulunmaktadır. Ay altı alemi Dünya ise; değişime tabidir.

Ay altı alemi 4 elementin bulunduğu alemdir. Bu alemdeki tüm varlıklar Ateş, Toprak, Hava, Su dan meydana gelmiştir. Enerjinin, varlığı oluşturabilmek için dönüştüğü dört hal olarak da  düşünebiliriz elementleri. Bahsedilen teoriye göre bu alemdeki tüm varlıklar, 4 elementi bünyesinde farklı oranlarda taşımaktadır.

Zodyak’da (Güneş’in izlediği yol) elementler sürekli birbirine dönüşerek bir döngü oluşturmaktadır. Bu döngü sırası ile Ateş, Toprak, Hava, Su olarak ilerler.  Zodyak’da ki 12 burçtan her biri de 4 elementten birinin özelliğini taşımaktadır.

Dört elementin tekamül yolculuğumuzdaki etkisini tohuma benzetirsek;

Ruh, tohumun içindeki candır.

Tohumun içindeki yaşama ve büyüme isteği Ateş elementidir. Tohumdaki potansiyel,  ateş elementinin gücü ile enerjiye dönüşür ve tohum büyümek için harekete geçer.

Ateş elementi, Koç, Aslan, Yay burçlarından oluşur. Sıcak ve enerjiktir. Yaşama gücüdür, kıvılcımdır, hevesli, hareketli, enerjik, heyecanlı ve dominanttır. Yaklaştıkça ısınırsın fakat dokunursan yanarsın. Gözü karadır, kendine güvenin işaretidir. Nadiren korku gösterir.

Ateş elementinin fazlalığı; aşırı güven, saldırgan tavır, hırs ve ipin ucunu kaçırmayı anlatabilir.

Tohuma büyümek için uygun ortamı Toprak elementi sağlar. Topraksız yaşam düşünülemez. O yüzden tüm bilgilerde toprak ‘rahim’ olarak sembolize edilir. Maddesel olarak; toprak olmadan büyümemiz ve hayat da kalabilmemiz mümkün değildir.

Toprak elementi Boğa, Başak, Oğlak burçlarından oluşmaktadır. Ayakları yere basan, sağlamcı, ekonomik, pratik, tutarlılık, somut şeylere değer veren yapıdadır. Dünya’ya bağlılıktır ve maddi kaynakların gelişimini sağlar. Doğuştan tedbirli yapısı vardır.

Toprak elementinin fazlalığı; Maddi konulara fazla ilgili, yeniliğe açık olmayan, hayalleri kısıtlı, eleştirel bir yapı sebep oluşturabilir.

Toprağın içindeki tohumda var olan enerjinin Su olmadan yeşermesi mümkün değildir. Bu enerjiyi Su elementi tetikler, Su can verir, büyüme ve yükseliş yolunda arındırıcı etkisi vardır.

Su elementi burçları; Yengeç, Akrep ve Balıktır. Uyum en önemli özelliğidir. Duyarlılık, bağ kurma, fedakarlık, karşısındakini düşünme, gizemlilik, hayalcilik ve fantezilere dönük olma özelliklerini taşır.

Su elementi; yardımsever, duygusal paylaşımlara önem veren, düşmanlık taşımayan, yardımsever, başkalarına yardım ana konularıdır. Kendilerini düşünmeden hareket ettikleri için hizmetkar olarak da adlandırılırlar.  Duygusal yönleri oldukça gelişkin olup kararlarında hislerine dönük hareket ederler. Güçlü duyuları, hisleri bize ifade eder.

Su elementinin  eksikliği,  empati kuramamaktan, acımasızlığa giden bir ölçeği taşır. Su elementi fazlalığı ise ; kırılgan, naif, endişeli, başkasını düşünmekten kendini ihmal eden, hayal dünyasında yaşayan, mantıktan uzak, aşırı bağlılık ve bağımlı yapılar oluşturabilir.

Tohum başını topraktan çıkardığı anda gökyüzüne havaya doğru yükselir. Bu sebeple Hava yükselişin sembolüdür. Hava olmadan yaşayamayız. Aldığı oksijenle tohum kendine besin sağlar. Hava olanaklar veren, zihinsel mizacı olan bir yapıdır. Çünkü zihin olanakları yaratır.!

Hava elementi burçları ; İkizler, Terazi ve Kovadır. Hayat motivasyonu bilgidir..

Algılaması güçlü, özgürlükçü, zihinselliği yüksek, rasyonel, entellektüel birikime  ve iletişime önem veren, her konu hakkında az ya da çok bilgisi olandır. Olayları duygusal ve bedensel yönlerindense, mantıklı bir hale getirmeyi anlatır.

Hava elementi kahinliği, din adamlığını, zihinsel konularla ilgili olmayı, eğitim ve ilişkileri ifade eder.

Hava elementi eksikliği ilişki kurmada zorlanma, algılamada sorunlar ve yanlış anlaşılma hissi verirken fazlalığı ise; ayağı yere basmayan ve gerçekleşmekten uzak, ütopik fikirler, alaycılık, özgürlüğü abartma, fazla yorulan zihin, bilgisizi hakir görme, fikir üretmekten gerçekleştirmeye fırsat bulamayan bir yapı oluşturabilir.

Doğum haritalarımızda elementler farklı oranlarda bulunur, bazı elementler baskınken, bazı elementler geri planda kalabilir. Bu durum bizim hayat motivasyonlarımızı ve davranış biçimlerimizi etkileyebilmektedir.

Elementler birbirleriyle ilişki halindedirler ve bizim amacımız bu elementleri dengeli kullanabilmektir. Bunun için de, ilk önceliğimiz kendimizi ve ruhumuzu fark etmek.

Unutmamalıyız ki  ‘Dünya bizim yansımamızdır.’

Kaynak :  Barış İlhan – Astroloji Dersleri,

Öner Döşer Astrolojide Temel Kavramlar,

Elementler meditasyonu Ders Notları

 

 

Nagihan Barbaros

1976 İstanbul doğumluyum. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Mezunu Sigortacıyım.
Ben Kimim? Sorusuna cevap ararken; Ruhsal Yolculuğuma 2012 yılında Reiki ile başladım. Reiki Master’ım ve Profesyonel Astrolog olarak hizmet vermekteyim. Astroloji bana Reiki’nin açtığı kapılardan sadece bir tanesidir. Gelişimimi destekleyen birçok konuda çalışmalarım ve uzmanlıklarım bulunmakta. Karma, Bilinçaltı-Zihinsel Terapi ve Şifa konuları özel ilgi ve çalışma alanlarım. Aynı zamanda Toplumsal Hizmet Odaklı bir Sivil Toplum Kuruluşunda çeşitli çalışmalarda görev alarak yolculuğuma devam ediyorum.

1 yorum

  • Keyifle okudum … Özellikle bir süredir üzerinde durduğum konuda aydınlatıcı ve bilgimi bütünleyici bir yazı olmuş ??

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…

Arşivler