Varoluş Dergisi

RETRO GEZEGENLER BİZE NE ANLATIR

Modern Astrolojinin değerlendirmesine göre ise; Klasik Astrolojideki kadar kötü olarak anılmaz Retro Gezegenler. Bir süreliğine geri plana çekilip; içselleşme, konular üzerinde yeniden düşünüp değerlendirme, planları tekrar gözden geçirme ve düzeltmeleri yapmak açısından bazen fırsat olarak değerlendirilebilir.

Retro kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda‘ geri, geriye, geçmişe, ters, tersine’  anlamları karşımıza çıkmakta.

Bu kelimenin anlamını gökyüzüne göre ifade ettiğimizde; Gezegenlere, yer merkezli olarak Dünya’dan baktığımızda; Güneş’in etrafındaki yörünge hareketlerini, Batı’dan – Doğu’ya doğru gerçekleştirdiklerini görmekteyiz bu hareket ‘direkt’ harekettir.

‘Retro’ ( geri hareket ) ise yer merkezli, Dünya’dan gökyüzüne baktığımızda; Zodyak da hareket eden gezegenin, Batı’dan Doğu’ya olan rutin hareketin dışında, Doğu’dan- Batı’ya doğru, geriye hareket eder gibi görünmesine denilmektedir.

Basitçe anlatımla bir gezegenin geri gidiyormuş gibi görünmesine Retro ( Retrograde ) denmekte. Bu bir yanılsamadır. Bu hareket Dünya’dan böyle görünmektedir.

Steven Forrest  ‘İçimizdeki Gökyüzü’ kitabında bu konuyu şöyle örneklemiş:

…‘Arabamızı sürdüğümüzü düşünelim. Biraz ileride yol kenarında koşan bir at var. Henüz onun arkasındayken, gözlerimiz olanı görmektedir; yani at ileri doğru girmektedir. Oysa ona yetiştiğimiz an her şey değişir. Birkaç saniye manzaranın önünde atı geri gidiyor gibi gözleriz. Bu gözlerimizin bize oynadığı bir oyundur. Ama gördüğümüz budur.’

Tüm gezegenler rutin hareketlerini saat yönü tersine gerçekleştirir. Geri hareket öncesinde  gezegenler, normal hızından yavaşlar ve çok kısa bir süre durur  buna ‘durağanlık’ (Stationary) denir. Gezegenler geri gitmeye başlamadan hemen önce ve geri gidiş hareketini tamamlayıp ileri gitmeye başlamadan önce de durağan ( Stationary) hale geçer.

Gezegenlerin Retro hareketleri; Astrolojik olarak oldukça önemli bir konudur.Gezegenler direkt harekette iken, olayların devam ettiğini ve ilerlediğini gösterir. Geri harekette iken, olayların kesintiye uğramasını, gerçekleştirmede ve tamamlanma da aksaklıklar olduğunu bize anlatır. Retro; Güçsüzlük, vaadini yerine getirememe, dediğini yaptıramama durumudur, şanssızlık, zarar, uyuşmazlık, anlaşmazlık, tutarsızlık ve girişilen işlerde başarısızlık zarar etme göstergesidir. İbni-i Ezra’ya göre; geri harekette olan bir gezegen, husumete ve niyet edilen işlerin zarara uğramasına işaret eder.

İleri giden gezegen doğruluk ve dik duran her şey olarak adlandırılırken;  geri giden gezegen, sahtelik, yanlışlık ve aldatmacadır. Gücü azalmaya başlayan hasta bir adama benzetilmektedir. Canlılığı, enerjisi hastalıkla zayıflamıştır.

Modern Astrolojinin değerlendirmesine göre ise; Klasik Astrolojideki kadar kötü olarak anılmaz Retro Gezegenler. Bir süreliğine geri plana çekilip; içselleşme, konular üzerinde yeniden düşünüp değerlendirme, planları tekrar gözden geçirme ve düzeltmeleri yapmak açısından bazen fırsat olarak değerlendirilebilir.

Gezegen Retrolarını;  Dünya ile Güneş arasındaki iç gezegenler ( Venüs ve Merkür ) gerçekleştirdiğinde, diğer gezegenlere göre daha rahat gözlemlemekteyiz.

‘Gezegenlerin Geri ve Durağan Hareket Süreleri ise şöyledir:’

‘Merkür’–24 gün geri hareket, 1 gün önce ve 1 gün sonra olmak üzere toplamda 2 gün durağan,

‘Venüs’ –42 gün geri hareket –2 gün önce ve 2 gün sonra olmak üzere toplamda 4 gün durağan,

‘Mars’ –80 gün geri hareket –2-3 gün önce ve 2-3 gün sonra olmak üzere toplamda 4-6 gün durağan,

‘Jüpiter’-120 gün geri hareket –5 gün önce ve 5 gün sonra olmak üzere toplamda 10 gün durağan,

‘Satürn’-140 gün geri hareket –5 gün önce ve 5 gün sonra olmak üzere toplamda 10 gün durağan.

Peki Gezegenler Retro (Geri hareket ) yaparken bize neler anlatır?

Güneş hayat veren ve Ay da onun ışığını yeryüzüne ileten gök cismi olarak, gökyüzünün kral ve kraliçeleri olarak görülürler. Güneş ve Ay ışıklardır ve Retro ( geri ) hareket yapmazlar, Güneş ve Ay dışında tüm gezegenler Retro (geri) hareket ederler.

‘Merkür’

Temsil ettiği şeyler:

Hız ve çabukluk, mübadele, ticaret, işletmecilik, eğitim ve öğrenme, zihin, akıl, mantık, sorgulama, dile getirme, konuşma, seyahatler, anlayış, analiz etme, yorumlama, astroloji, teknoloji, teknolojik aletler, haberleşme, iletişim, küçük aygıtlar, bilgisayarlardır.

Merkür Retrosu yılda 3 kez gerçekleşir.Merkür’ün geri hareketi yani;  meşhur Merkür Retrosu bu konularda gecikme, kesinti, tamamlanma da sorunlar ifade edebilmektedir.

Aynı zamanda Merkür Geri Giderken;

 • Zihinsel faaliyetlerimiz içe yönelebilir,
 • Derin düşüncelere sahip olabiliriz,
 • Kelimeler ve ifadeler zorlanabilir,
 • Düşüncelerimizi paylaşmayabiliriz,
 • Daha ağır ve sindirerek öğrenebiliriz,
 • İç dünyamız ve hassas noktalarımızın daha rahat farkına varabiliriz,
 • Durup sadece kendimizi dinlemek, iç sesimizi duymak için harika zamanlar olabilir,
 • Harekete geçmeden önce derinlemesine planlama yapabileceğimiz harika zamanlar olabilir.
 • Meditatif ve ruhsal büyüme için kullanılabilecek zamanlar olabilir.

‘Venüs’

Temsil ettiği şeyler:

Değerler, ilişkiler, aşk, sevgi, güzellik, estetik,  şehvet, tutku, cinsellik, çekicilik, barış, huzur, mutluluk, memnuniyet, müzik, sanat, dans, oyunlar, giyim, kuşam, parfümler, kozmetik, güzel kokular, takılardır, iştah, keyif veren her şeydir,

Venüs Retrosu 1,5 yılda bir gerçekleşir. Venüs ’ün geri hareketi Venüs’ün simgelediği konularda sorunları ifade edebilmektedir.

Aynı zamanda Venüs Geri Giderken;

 • Çekingen olabiliriz, sevgimizi ifade etmede zorlanabiliriz,
 • Kendimize hayranlığımız artabilir,
 • Mükemmel Aşk arayışında olabilir, mümkün olmayan idealler peşinde sürüklenebiliriz,
 • Estetik konularda aşırılıklara eğilimli olabiliriz,
 • Toplumsal kurallarca belirlenen ilişkilerin aksinde,sıra dışı ilişkilere eğilimli olabiliriz.
 • İlişkilerimizi, sınırlarımızı değerlerimizi anlamaya dönük çalışmalar yapabileceğimiz zamanlar olabilir.
 • Her türlü estetik operasyonda, problem çıkabilme ihtimali taşıyan zamanlar olabilir.
 • Retro dönemde gerçekleşen birlikteliklerde, evliliklerde, ilişkilerde problem yaşama ihtimali olabilir.

‘Mars’

Temsil ettiği şeyler:

Cesaret, ilk adım, inisiyatif, atılganlık, irade, fiziksel enerji, öfke, askerler, savaşlar, kavgalar, fetihler, kesici aletler, her türlü operasyon ve ameliyatlar, kesme, kesilme, kaslar, kan, sabırsızlık, cinsel dürtüler, harcamalar, tüketme ve keskin kokulardır.

Mars Retrosu 2 yılda bir gerçekleşir. Mars geri giderken; pasif bir yapı, içe dönmüş öfke ve kendini ortaya koymakta sorunlar ve Mars’ın ifade ettiği konularda gecikmeler, problemler yaşanabilir.

 • Mücadele gücümüzde problem olabilir, sadece kendimiz ile rekabet edebilir,
 • Kendimizi kısıtlayabiliriz,
 • Risk almaktan korkarak; kendi yapabilirliğimizden şüphe duyabiliriz,
 • Cinsellik ve dürtüsellikte uç noktalar yaşanabilir,
 • Bastırılmış öfke ve pasif saldırgan tutumlar olabilir,
 • Tek başına ya da sıra dışı hareket etme eğiliminde olabiliriz.
 • Mars retrosunda gerçekleşen ameliyatlar için; iyileşme süresi beklenenden uzun olabilir.

Mars Retrosunu kendimiz için harekete geçme fırsatı olarak değerlendirebiliriz,

Bastırılmış duyguları spor ve aktiviteler ile dengeleyebileceğimiz zaman olarak düşünebiliriz.

‘Jüpiter’

Temsil ettiği şeyler:

İnançlar, genişlemek, büyümek, yayılmak, varlık, savurganlık, iyimserlik, özgürlük, adalet, dürüstlük, din, hukuk, iyi şans, kazanç getiren işler, bilgelik, ilham, ileri görüşlülük, yüksek öğrenim, abartmak, müsriflik

Jüpiter gökyüzünün büyük iyicildir. Retrosunun en önemli özelliği kaçırdığımızı sandığımız şansları tekrar önümüze getirme ihtimali olabilir.

Jüpiter Retrosunda ifade ettiği konularda gecikmeler yaşanabilir.

Jüpiter’in önemli özelliği büyütmek olduğu için; hayatınızda küçültmek istediğiniz konularda  çalışmak Jüpiter retrosu olumlu destek olabilir, fırsat olarak görülebilir. Mesela kilo vermek

‘Satürn’

Temsil ettiği şeyler:

Sorumluluk, sabır, plan, istikrar, kalıcılık, sağlamlık, organizasyon, disiplin, amaç, hedef, çaba, korku, tedbir, ihtiyarlık, baba, kötümserlik, kötü şans, eski zamanlar, antikalar, eski yapılar, yaşlanmak ve ölüm, tükenmişlik, derin bilgi, bilgelik, yoksulluk, ekonomi, cimrilik, yapılar, inşaatlar, mühendisler, öğretmenlik, zaman, kötü hastalıklar, melankoli, depresyon.

Satürn gökyüzünde büyük kötücül olarak tanımlanır. Bunun sebebi gezegenin kötü olması değil, temsil ettiği konuların insanlara zorlu ve yüklü gelmesi sebebiyledir.

Satürn Retrosunda ifade ettiği konularda problemler yaşanabilir.

Satürn sınavlarımızı bize anlatır.Karmanın efendisi olarak bilinir ve tamamlamak zorunda olduğumuz görevler, sorumluluklar ve kalıplarımız ile ilgili bilgiler verir.

Satürn retrosu bizi test eder, yapılması gerekenleri, alınması gereken sorumlulukları ve öğrenilmesi gerekenleri olaylar şeklinde önümüze getirir. Şayet gerekeni yapmışsak; konu hızlıca sona erer.

Retro zamanı önemli farkındalık kazanabilme, aile yüklerinde arınma çalışmaları için, karmik çalışmalar için, Satürn ‘ün sert enerjisini yumuşatmak için oldukça verimli zamanlar olarak değerlendirilebilir.

Uranüs- Neptün ve Plüton, Jenerasyon gezegenleri olarak adlandırılmaktadır. Hareketleri ve pozisyonları; kişisel etkilerden ziyade toplumları etkileyen oldukça dikkat çeken olayları yaratabilmektedir.

2020 yılının Gezegen Retrolarını yukarıda sıraladım. 16 Şubat 2020- 15 Kasım 2020 tarihleri arasında yeni başlangıçlar yapmamaya, yeni oluşumlara girmemeye ya da hangi konu, hangi gezegen ile ilgili ise o tarihlere dikkat edilmesi faydalı olabilir.

Steven Forrest ‘in örneğine atıfta bulunarak;  Retro pozisyonda  kişisel gezegenlerin işleyişini ve Merkür Retrosunu örneklersek;

130 km hızla otobanda yol alıyorsunuz. Aracınızda taşıdığınız; geri hareket edecek gezegen konularını olsun.

Gitmeniz gereken bir yer var. Otobanda 130 km hızla, yoğun ve akan bir trafikte giderken aracınızda; ticaret, iletişim, teknoloji, seyahatler, yazma, konuşma, teknolojik aletleri taşımaktasınız. – Merkür ileri harekette.

Aracınızı durdurdunuz .  Merkür ( S ) Stationary- durağan pozisyona geçti.

Arabayı geri vitese aldınız. Elinizi geriye attınız ve düz akan trafikte, gitmeniz gereken yere yine aynı hızınızla (130 km hızla) gitmeye çabalıyorsunuz. Bu durum sizce ne kadar kolaysa; Retro zamanlarda yeni başladığınız konuların işleyişi de, o kadar kolay ve o kadar hızlı olur. Aracınıza Retro döneminde binen kişilerin de, aracınız düz pozisyona geçince aracınızdan inme ihtimali oldukça güçlü olabilir.

İşte bu sebepler nedeniyle Retrolar da yeni başlangıçlar yapmak yerine, hayatı sakin ve dengede tutarak; içsel, ruhsal, bedensel ve duygusal alanlarımızda; farkındalık ve gelişim zamanı olarak değerlendirebiliriz.

2020 yılının Tüm Retro zamanlarını fırsata çevirebilmek niyetiyle.

 

Kaynaklar :

Barış İLHAN      –  Astroloji Dersleri,

Öner DÖŞER        –  Astrolojide Temel Kavramlar,

Steven FORREST  –  İçimizdeki Gökyüzü

 

 

Nagihan Barbaros

1976 İstanbul doğumluyum. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Mezunu Sigortacıyım.
Ben Kimim? Sorusuna cevap ararken; Ruhsal Yolculuğuma 2012 yılında Reiki ile başladım. Reiki Master’ım ve Profesyonel Astrolog olarak hizmet vermekteyim. Astroloji bana Reiki’nin açtığı kapılardan sadece bir tanesidir. Gelişimimi destekleyen birçok konuda çalışmalarım ve uzmanlıklarım bulunmakta. Karma, Bilinçaltı-Zihinsel Terapi ve Şifa konuları özel ilgi ve çalışma alanlarım. Aynı zamanda Toplumsal Hizmet Odaklı bir Sivil Toplum Kuruluşunda çeşitli çalışmalarda görev alarak yolculuğuma devam ediyorum.

Yorum yap

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…

Arşivler