Varoluş Dergisi

ASTROLOJİNİN  İNSANA KATKISI

Astrolojinin kelime anlamı; yıldız bilgisi demektir ve Yunanca dan gelir. Tarihi çok eskilere dayanan kadim bir bilgidir. Antik çağlardan beri insanoğlu gökyüzünü anlamaya ve çözmeye çalışmaktadır.

Astrolojiyi ve gökyüzünü anlamak ise; dünyayı, evreni ve yaşamı anlamaktır.

Tabiatın ve hayatın şifresini öğrenmek gibidir astroloji. Evreni ve varoluşu bir bütün olarak görmemizi ve kabul etmemizi sağlar. Gezegenler ve gökyüzü etkileri ile insan hayatı arasındaki ilişkiyi algılayan ve anlatan ilimdir astroloji. Gezegenlerin ve gök cisimlerinin etkilerini sezgisel değil, tamamen matematiksel olarak inceler.

Varoluşun her döneminde, insanoğlu gelecek hakkında bir şeyler öğrenme isteği içinde olmuştur.

Bu istek ise; insan doğasındaki dürtüsellikten kaynaklanmaktadır. İnsanoğlu hep bir tahmin etme ve öngörüde bulunma isteği içindedir. Geliştirilen birçok bilim de bize bunu göstermektedir.

En basit anlamda meteorolojiyi buna örnek gösterebiliriz. Meteoroloji belirli bir ülke, bölge veya merkezde, bir zaman dilimi içinde görülebilecek meteorolojik olayların gözlem ve analizlere dayanılarak yöntemler kullanılarak önceden öngörülme çalışmaları hava tahmini olarak adlandırılır.

Hava tahmini de Astroloji gibi gözleme, analize ve tahmine dayalıdır.

Amacı ise; hayatın içinde hava şartları nedeniyle meydana gelecek sıkıntılara karşı önlem almaktır.

Astroloji’nin öngörü ve tahmin enstrümanları ise gök cisimleri, gezegenlerin Güneş etrafında ve Ay ‘ın Dünya etrafında gerçekleştirdiği yörünge hareketleridir. İnsanoğlu, gözleme dayanan astrolojiyi ve gökyüzünün etkilerini önceden kavrayarak; etkilere karşı önlemler almaya ya da fayda sağlamaya çalışmıştır.

Evren bir bütündür ve her şey birbiriyle etkileşim halindedir.

Hermetik bir anlatımla ‘Gökyüzünde ne varsa, Yeryüzünde o Vardır.’

Astroloji’nin hayat alanımızda bize sağladığı en önemli fayda ise; Kadersel yolculuğumuzda;  karşılaşacağımız konuların önceden ipuçlarını değerlendirerek farkındalık edinmemizi sağlamasıdır.

Hayat amacımızda ve yaşam planımızda  önemli olan konular da,  olayları; iyi ya da kötü / doğru ya da yanlış olarak algılamaktan ziyade büyüyerek, kabule geçerek, bilinçle ve farkında olarak  yaklaşmamızı sağlar.

Nasıl mı ? Yağmur yağacağını biliyorsak; sokağa çıkmak zorundaysak ve de ıslanmak da istemiyorsak !

Şemsiye alırız, çizme giyeriz, yağmurluk giyeriz.

Astroloji ile de gökyüzünün işaretlerini okuyarak, farkındalık kazanırız.

Özetlersek; Farkındaysan yağmuru görürsün, hissedersin, anlarsın, fayda da sağlarsın fakat; korktuğun kadar ıslanmazsın…

Kaynakça: Astrolojide Temel Kavramlar

 

Nagihan Barbaros

1976 İstanbul doğumluyum. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Mezunu Sigortacıyım.
Ben Kimim? Sorusuna cevap ararken; Ruhsal Yolculuğuma 2012 yılında Reiki ile başladım. Reiki Master’ım ve Profesyonel Astrolog olarak hizmet vermekteyim. Astroloji bana Reiki’nin açtığı kapılardan sadece bir tanesidir. Gelişimimi destekleyen birçok konuda çalışmalarım ve uzmanlıklarım bulunmakta. Karma, Bilinçaltı-Zihinsel Terapi ve Şifa konuları özel ilgi ve çalışma alanlarım. Aynı zamanda Toplumsal Hizmet Odaklı bir Sivil Toplum Kuruluşunda çeşitli çalışmalarda görev alarak yolculuğuma devam ediyorum.

2 yorumlar

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…

Arşivler