Varoluş Dergisi

ŞİFA ENERJİLERİ VE MADDİYAT

Bu sayıda çoğumuzun içinden çıkamadığı, bütünleştiremediği, dengesizlikler yaşadığı bir konudan Reiki’den örnekleyerek bahsetmek istiyorum: ‘Manevi pratikler, enerji ve para ilişkisi.’

Bu konuda ilk değinmek istediğim şey, ücretlendirilen şeyin enerji, maneviyat vs. olmadığı. Ücretlendirilen şey; eğitmenin ya da aktarıcının işlemi yapabilecek duruma gelmek için harcadığı zaman, emek, maliyettir. Başka bir deyişle belli bir formu / kanalı oluşturmak için harcananların ve bilgilerin pratik bir geri dönüşümüdür ödenen.

Manevi düzeydeyse alma verme yasasında verilen / aldığınız bir şeyin dengesini, ancak verdiğiniz / karşı tarafın sizden aldığı bir şeyle sağladığınızda o şeyi hakkıyla kullanabileceğinizi anlamanız gerekir. Bu sağlanamadığında alıcı da, verici de altından kalkması mümkün olmayan pek çok seviyede sıkıntı yaşamaya başlar. Borçlu, minnet dolu ya da alacaklı hissetmenin blokaj doğuracağı ve bu durum içinde belli bir enerjiyi layığıyla kullanamayacağımız, aktaramayacağımız ve sorunlu bağlar olacağı aşikar.

Para da tüm maddi ve manevi değerler gibi temelde bir enerjidir ve yaratıcının tezahürüdür. Verilen şey illa ki para mı olmalıdır? Hayır tabii ki çoğu durumda öyle değildir; fakat Reiki Öğretmenleri genellikle hayatlarını profesyonel anlamda -tam zamanlı olarak- bu işten kazandıkları ve sanılanın aksine maddi hayat ve bu düzlemin ihtiyaçlarını da yine onun araçlarıyla herkes gibi karşılamak zorunda oldukları için geçimlerini de parayla sağlarlar, dolayısıyla bu değer pratiklik açısından genellikle paraya denk düşüyor. Tabii ki bu alanda çalışan çoğu kişinin belli manevi, ilmi, maddi zekâtlara hassas olduğunu, karşılanamayacak gerçek bir ihtiyaç halinde gönülden ve kendinden hiçbir soru işaretsiz verdiğini, pek çok ücretsiz etkinlik, aktarım vs. gerçekleştirdiğini de biliyorsunuzdur.

Bolluk ve bereket enerjisinin maddesel tezahürlerinden biri olan parayla ilgili bakış açımızda sıkıntılarımız, negatif yansıtmalar varsa; bunun mutlaka enerji blokajları, çekirdek inanç, bilinçdışı dirençler vs. ile bağlantılı olduğunu, sorunun para değil, dışsal düzeyde onu ikame olarak kullanan takdir, kabul, değer duygusu, akış, yaratıcılık, bolluk bereket gibi bir çok hayati alanda yerleşik bir tıkanmayla ilgili olduğunu ve giderek tüm sistemi daha da dengesizleştirip çok boyutlu sıkıntılara yol açacağını mutlaka anlamamız gerekir. Öte yandan; para ve buna bağlı enerjilerin akışıyla ilgili sıkıntılar, spiritüel düzlemde olanları çok daha fazla meşgul eden ve entegre edilip dönüştürülmesi gereken en önemli yaşam alanlarından da biridir. Herhangi bir şey talep etmeden bu işi yapan kişilerin tükenme seviyesine geldikleri, enerjinin gerektiği biçimde çift taraflı akamadığı birçok örnek görebilirsiniz. Her şeyin bir bedeli vardır; ama insan genelde kendi kriterlerine göre belirlediği birtakım şeyleri, özellikle kendine doğal gelenleri bedelsiz almaya ve vermeye meyillidir, genellikle de bedelsiz alınabilir ya da verilebilir gibi görülenler bazen en yanıltıcı ve en değerlilerdir. Bazen de o çok paha biçtiklerimiz, sadece biçimden ibarettir. Değeri maddi, manevi çift kanalla dengeyle belirlenemeyen herhangi bir şey, nihayetinde sömürür ve sömürülür. Para da her şey gibi bizim ona bakış açımızla negatif, pozitif ya da dengede olur. Kendisi ne yüceltilecek ne de yerin dibine sokulacak bir alan fakat bir araç, ihtiyaç, değer ve akıştır. Manevi bir enerjiyi, bilgiyi maddeyle topraklamadan onu gerçekliğimizde genellikle tezahür ettiremeyiz. Maddi ve manevi emek harcadığımız şeyler değerli olur, boşalırsak doldururuz ve doldurursak boşaltılırız ve her şey varoluşta geri dönüşüme tabiidir; bugün verdiğimiz ve aldığımız her şey başka gün size bir boyutta yine temas eder.

Ben kendi deneyimlerimce, Reiki için talep edilen ortalama ücretlerin, Reiki sayesinde kazandıklarım yanında gökyüzünde bir yıldıza denk düştüğünü ve tüm taraflar için uygun olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Reiki inisiyasyonu aldığınızda başkasının size ya da yakınlarınıza Reiki vermesine artık çok ihtiyaç duymazsınız, dahası Reiki seviyelerinin inisiyesi ömürlüktür, rutin olarak ödeme yapılan bir işlem değil. Ödenen ücretlerin inisiyasyon sürecinden ziyade uzun bir süreci kapsayan eğitimler, rehberlik, bilgiler, kontroller vs. için olduğu da göz önüne alınırsa oldukça makul olduğu görülecektir. Fiyatlar belirlenirken; Reiki seviyesi, Reiki inisiyasyon şekli / süresi, eğitim içeriği / süresi, Reiki’nin verildiği mekan, ihtiyaçlar, etik durumlar gibi pek çok kriter etkili oluyor. Reiki eğitmenleri bunları kişisel olarak belirlerken adaletli tartmaktan da sorumludur.

Reiki seviye ücretlendirmelerinin Reiki’nin ilk zamanlarına kıyasla oldukça düşük olması bugün dünyanın her köşesinden ihtiyaç duyan pek çok insanın Reiki ile tanışmasını sağlayan önemli bir etken. Eskiden, kişinin belli bir seviyeyi alırken bir takım kişisel korkulardan ya da kişi elindekinin değerini anlayabilsin diye, o yoğunluğa denk düşen ve çoğu kişinin karşılayamayacağı, yüksek miktarlarda pahalar biçilir, az kişiye verilirdi. Ortalamanın altında ya da üzerinde bir ücret belirlenmesinin, eğitim ve inisiyasyonu iyi ya da kötü olarak belirleyebilecek bir kriter olmadığını da unutmamak gerek. Önemli olan seçiminizi araştırarak, gönlünüzü dinleyerek ve nihayetinde içinize sindirerek ama aldığınız şeye mutlaka bir paha biçerek, verdiğiniz şeye biçilen pahayı da asla geri çevirmeden yapabilmenizdir. Bu her alanda, her zaman böyledir.

Ahu BİRLİK

Ahu Birlik

1981 baharında Ankara'da doğdum. Çocukluğum ve gençliğim seyahat ve enstantanelerle geçti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Film&Tv lisans ve Kültürel İncelemeler yüksek lisans programlarını tamamladıktan sonra hizmet, üretim, reklamcılık gibi sektörlerde farklı görevlerde yer aldım. 2012 yılında içsel yolculuğu beni Reiki Bilinçaltı Terapiler ve Can Hocam İsmail Bülbül'e taşıdı. 2014 yılından beri Bodrum'da yaşıyor, Bodrum Şifa Sanatları Atölyesi Kumbahçe'de yolculuğumuza sevgiyle, şükranla devam ediyorum.

Usui Reiki Master Teacher

Yorum yap

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…

Arşivler