Varoluş Dergisi

FARKINDA MISIN?

Farkındalığı geliştiren ve onun gelişmesiyle yukarıda bahsettiğimiz bir çok dönüşümü hayatına çeken kişi, mucizelerini yaşamaya başlamış kişi, zaten onunla daha da zevkle ilerleyecektir. Bir insanın farkındalığı geliştirme çabası bile belli bir farkındalık ve bilinç seviyesinde olduğunu gösterir.

Nedir dilimize pelesenk olan şu farkındalık?

Farkındalık; çok geniş bir alan, teknikler bütünü ve  anlatımlar içerse de birbirini doğuran iki tanımla çok sade olarak tanımlanabilir. Bunlardan ilki; şimdi ve burada olmak, diğeri; yaratıcı bilincin farkında olmaktır. Şimdi ve burada olan yaratıcı bilincin farkında olandır. Yaratıcı bilincin farkında olansa zaten şimdi ve buradadır. Farkındalık, kendini bilmektir ve amaçların olmazsa olmaz ilkidir. Farkındalık, mutlaka ilerleme, sorumluluk, dönüşüm getirir ve bilinç yükseldikçe farkındalık gelişir. Öte yandan belli bir doyuma ulaşan bilinç, bilinçli çabalar ve çalışmalarla farkındalığı daha da ilerleterek var olan bilinci de geliştirebilir. Farkındalık, yol temizleyici, ışık tutucu, ayıklayıcı, arındırıcı, dilerseniz eşsiz bir hediye ve en donanımlı has yol arkadaşınızdır. Farkındalığı edinmek ve sürdürmek tüm diğer  müthiş şeyler  gibi  sanıldığı kadar karışık ve zor değildir. Aksine o basit, çabasız, doğal olandır. O sizin öz varlığınız, içinizde  sonsuzca bekleyendir. Farkındalık eksik değildir. Eksik olan “siz” olduğunuzdan farkındalık yoktur. Zihninizin, geçmişin, geleceğin, duygularınızın vs. kontrolündeyken bunlar sizi otomatik pilotta sürüyorken farkındalık yoktur. Farkındalık, bunların farkında olup kontrol değil onlara hakim olduğunuzda sürücü koltuğuna oturduğunuzda olur. Farkındalık, izleyendir, gören gözdür, sevinç ve acının, karanlık ve aydınlığın, dünün ve yarının üzerindedir. Kapsayandır. Bununla beraber idrak gelişir ve seçebilirsiniz. Farkındalıksız bir seçimde gerçek bir seçim yoktur. Farkında olan kimdir, nedir sorun kendinize! Farkında olan bedeniniz, duygularınız, zihniniz değildir, bunları fark edendir ve farkındalığı fark edendir.

Farkındalık Neden Gereklidir?

Farkındalık ortaya çıkmadan, sürdürülüp geliştirilmeden ilerlemek ve dönüşmek mümkün değildir. Başka bir deyişle farkındalık olmadan yaşamlarımızın dizginlerini elimize almamız, onları biçimlendirmemiz mümkün değildir. Farkındalıktan yoksunsak ancak yaşamlarımızı biçimlendirdiğimizi sanır veya kurban/saldırgan rollerinden biriyle hakiki potansiyelimizi gerçekleştiremeden bir kısır döngü hapishanesinde kendimizi zincirleriz. Ne kadar farklı, uzun, çabalı çalışmalar yaparsanız yapın bunlar farkındalıkla beslenmiyorsa belli bir noktada kitlenir ve olduğunuz yerde saymaya başlarsınız. Dahası inisiyasyon almışsanız dahi farkındalıkla ilerlemedikçe açılan kapıları açık tutup yol alamazsınız. En önemlisi de tüm hayatımızı ve yaşadıklarımızı domine eden buzdağının görünmeyen kısmı olan bilinçaltı çekirdek kalıplar, negatif içerikler ve egoyla çalışma ancak ve sadece farkındalıkla mümkün kılınır. Hiçbir çalışma yapmamış olsanız, hiçbir terapi ya da inisiyasyon almamış olsanız dahi farkındalıkla bilinçaltı kalıplarınızı dönüştürmeniz ve bunun neticesinde yaşamlarınızı dönüştürmeniz mümkündür. Farkındalık bilinçaltı kalıpların, negatif içeriklerin, ego, maske ve gölgelerin farkına varılıp aşama aşama bilince taşınması ve dönüştürülmesine ve bu yolla tüm potansiyelin doğmasına olanak verir. Fakat bazen farkındalığı tıkayan ciddi engeller olduğunda  engelleri giderecek  çalışmaların yapılması da öncelik ve aciliyet  arz edebilir. Böyle durumlarda inisiyasyon gibi daha ciddi işlemler şarttır.

Peki Farkındalık Hangi Planda Gerçekleşir?

Madalyonun ironik olan öteki yüzünde belli bir farkındalık düzeyine ulaşmak ancak belli dualite tesirlerine, negatif içeriklere ve egonun belli baskılarına maruz kalarak sağlanır. İnsan bunlara maruz kalmadan, onlarla yol almadan zaten farkındalıktan bahsedemeyiz. Çünkü orada var olan sadece ilahi bilinç, teklik ve birliktir. İşte onun da kendinin farkına varabilmesi, deneyimleyebilmesi ve dönüşü gerçekleştirip genişleyebilmesi için kutbiyete ve nefse ihtiyacı vardır. Bu planda farkındalıktan yoksun bir insan sadece bu planın maddi düzlemi ve boyutunda işlevsel olarak yol alacak, o ölçüde gelişecek, yaşayacak ve o derece muktedir olacaktır. Belki sadece yaşamda kalmaya çabalayacak belki   oyunlar oynayacak belki de gittikçe bundan zevk alır hale gelecektir. Bunlar da tabii ki yargı dışı, ihtiyaç ve seçim doğrultusundadır. Farkındalık, bu evreler açılıp kademe kademe geçildikten sonra ihtiyaç ve talep haline girer ve ancak o zaman gelişmeye başlayabilir. Çünkü farkındalığın da ne olduğunu anlaması için ne olmadığını bilmesi gerekir. Yaşam planında bilinç düzeyine göre belli öncelikler varsa farkındalık da o önceliklerin nitelik ve niceliğiyle her zaman doğru orantılı olacaktır. Mesela bir hayvandan insana ait bir farkındalık düzeyi bekleyemezsiniz. İlk insandan bugüne kadar oldukça kademe kaydetmiş bir farkındalık ve bilinç düzeyi söz konusudur. Farkındalık düşünerek, etiketleyerek, plan yaparak değil aksine etiketleneni, plan yapanı, düşünüleni izleyerek var olur ve farkındalık var olduğunda tüm etiketler yok olur, farkındalık düzeyinde bir tek farkındalık mevcuttur. İkilik yoktur,  yansımalar  farkındalığın frekansında barınamaz.

Çalışmalar ve Farkındalık Arasındaki Bağlantı Nasıldır?

Farkındalığı geliştiren ve onun gelişmesiyle yukarıda bahsettiğimiz bir çok dönüşümü hayatına çeken kişi, mucizelerini yaşamaya başlamış kişi, zaten onunla daha da zevkle ilerleyecektir. Bir insanın farkındalığı geliştirme çabası bile belli bir farkındalık ve bilinç seviyesinde olduğunu gösterir. Bu, “bana birileri şu yöntemi uygulasınlar da, ben de şundan, bundan vs. kurtulayım ya da şuna buna sahip olayım”  şeklinde bilinçsiz (farkındalıktan yoksun) yönelimlerle karıştırılmamalıdır. Farkındalığın tanımında kendinin farkında olmak vardır hatırlayalım! Tüm içsel çalışmalar, enerji/şifa sistemleri ve özellikle inisiyasyonlar farkındalık kapısını açıp belli bir bilinç düzeyi ve onun için gerekecek enerjiyi sağlar ve bir sağaltım yapar. Fakat bunu yaşamınızda kullanmak, geliştirmek vs. yine sadece size ve sizin sürdürülebilir çaba ve seçiminize bağlıdır. Bunun yanında tabii ki bir eğitmen de bu konuda tıkanma olan durumları nasıl açabileceğinizi, farkındalığı nasıl ve hangi alanlarda kullanacağınız konusunda sizleri aydınlatabilir. Farkındalık; yaşamın her alanında maddi/manevi düzeylerde, bedensel/duygusal /zihinsel/ruhsal seviyelerde kullanılabilir. Ve pek çok boyutu ve tekniği fakat tek bir esası vardır. Bilmemiz gereken en önemli şey; farkındalığın gözlemcilik ve içe bakış olmadan sağlanamayacağıdır. En gelişmiş farkındalık düzeyi; farkındalığın kendisi olmaktır. Yani şimdi ve burada her şey ile bağlantıda iken bir ve bütünlüğünün farkında olmak ve onu parçada da tezahür ettirebilmek ve   Ol’anı seyreylemektir. Gerçekten farkında olan bir insanın hiçbir şeyle derdi, alacağı vereceği kalmaz. O cennetindedir artık.  İnsanlar bazen der ki; “farkındayım!” Hayır değilsin! Olsaydın bambaşka ol’urdu/n…“Farkındayım ama…”Farkındaysan ama olmaz, farkındaysan farkındayım diyemezsin, egonun farkındalığı başkadır! Farkında mısın? Farkındaysan neyin farkındasın ve bu yaşamında nasıl can buluyor? Merak etmiyor musun, yürümek istemiyor musun kendine ve diğer her şeye?   İstemiyorsan ne güzel! Zaten bunu okuyor olamazsın… İstiyorsan seni alıkoyan ne? Soruları sorduran cevabı da biliyor. Haydi koyul bir yerden yola ama mutlaka at o adımı gerisi gelecektir. Farkında ol, farkında kal, farkında ilerle! Bunun için buradayız hepimiz…

Farkında mısın?

Ahu Birlik

1981 baharında Ankara'da doğdum. Çocukluğum ve gençliğim seyahat ve enstantanelerle geçti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Film&Tv lisans ve Kültürel İncelemeler yüksek lisans programlarını tamamladıktan sonra hizmet, üretim, reklamcılık gibi sektörlerde farklı görevlerde yer aldım. 2012 yılında içsel yolculuğu beni Reiki Bilinçaltı Terapiler ve Can Hocam İsmail Bülbül'e taşıdı. 2014 yılından beri Bodrum'da yaşıyor, Bodrum Şifa Sanatları Atölyesi Kumbahçe'de yolculuğumuza sevgiyle, şükranla devam ediyorum.

Usui Reiki Master Teacher

2 yorumlar

  • Müthiş.. canım çok tebrik ediyorum ?❣️? özellikle şu cümle: “Şimdi ve burada olan yaratıcı bilincin farkında olandır. Yaratıcı bilincin farkında olansa zaten şimdi ve buradadır.” muhteşem..

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…

Arşivler