Varoluş Dergisi

ÇAKRA SİSTEMİ – 1

Çakra, Sanskritçe bir kelime olup tekerlek anlamına gelir. Bir başka deyişle insan bedeninin üzerinde yer alan eterik bedeninde üzerindeki enerji girdaplarıdır.

Bu konuyla ilgili yerli, yabancı birçok yayın  vardır. En sağlıklı bilgiye ulaşılacak kaynaklardan biri olan İsmail Bülbül hocamızın Uyan kitabından bir alıntıyla eterik beden ve çakra sistemini tanıyalım.

‘’Eterik bedeni, bedenimizin üzerine giydirilmiş bir beden gibi düşünebiliriz, buna ‘eterik katman’ diyebiliriz. Bu eterik katman gerçekten hemen bu bedenin üzerinde yer alır. Çoğu insan çakraları fizyolojik bedenin üzerinde olarak düşünür ama öyle değildir, çakralar yani ana enerji merkezleri eterik bedenin üzerindedir. Buna ‘huni şekli’ de denir. Huniyi düşünelim, huninin ucu hafif sivridir yukarıdan gaz yağı dökülürdü ya, eskiden yavaş yavaş konulurdu mesela öyle düşünelim. Çakralar huni şeklindedir, dönerek enerjiyi alır ve eterik bedenimizin üzerindedirler.’’

Eterik bedenimizin üzerinde binlerce küçük çakracık vardır fakat hayati organlarımızın üzerine denk gelen yedi enerji noktası, ana noktalardır.

Görselde de yerlerini göreceğiniz şekilde yukarıdan aşağı sıralanmışlardır.

  • Tepe Çakrası
  • Zihin (Alın) Çakrası
  • Boğaz Çakrası
  • Kalp Çakrası
  • Solar Pleksus (Mide) Çakrası
  • Göbek altı (sakral) Çakrası
  • Kök Çakra

Duygularımız, düşünce yapımız, yaşadığımız olaylar çakraların dengesini etkiler. Huni şeklinde olan tekerlekler duygu ve düşünce durumumuza göre dönme hızını gerçekleştirir, iyi düşüncelere ve duygulara sahipsek çakralarımız dönüş hızını arttırarak görselde yer alan ana enerji noktalarının ilgilendirdiği alanlarda gelişmemizi sağlarlar. Çakralar ve aura sistemi birlikte çalışır ve anlık olarak değişebilir. Her anımız aynı olmadığı için çakra ve auralar da günlük olarak değişim gösterebilir. Çakraları açık olan bir kişinin farkındalık seviyesi yükselmeye başlar. Pozitif bakış açısına sahipsek çakralarımız daha açık ve temiz kalır. Negatif bakış açısına sahipsek çakralarımız çabuk kirlenir ve tıkanabilir. Reiki uyumlaması ile birlikte tıkalı veya kapalı olan çakralar açılmış olur.

Dünyevi çakralarımız: Kök Çakra, Göbek altı (Sakral) Çakra, Solar pleksus (Mide) Çakrasıdır.

Manevi çakralarımız: Kalp Çakrası, Boğaz Çakrası, Zihin (Alın) Çakrası, Tepe Çakrasıdır.

Çakraları 2 seri halinde ele alalım. İlk yazıda aşağıdan yukarı doğru dünyevi çakraları inceleyelim.

KÖK ÇAKRA

Rengi: Kırmızı

İki bacak aramızın bulunduğu yere denk düşer. Aşk, iş, para, kariyer yani bu dünyaya ait olan şeyleri simgeler. Fiziksel boyutta; kemikler, üreme organları, omurga, ayak, bacaklar, kuyruk sokumu ile ilgili alanları içerir.

Kök çakra; yer küreden gelen biyoenerjiyi ayak tabanlarından alıp bacaklara, oradan da kök çakraya iletir. Bacaklarımızda ağaç saçakları şeklinde enerji kanalları vardır. Kök çakramız genişledikçe bu saçakların dalları ağaç kökü gibi büyüyerek bizi dünyaya bağlar. Biyoenerji bedenimizin ihtiyacı olan enerjidir. Fiziksel boyutta bedenimizin sağlıklı olması kök çakra ile ilgilidir. Genelde toprakta ve doğada büyüyen ve yaşayan kişilerin biyoenerjisi şehirde büyüyüp yaşayan kişilere göre daha yüksektir. Örneğin; köylerde sabah çok erken saatlerde tarlaya gidip akşama kadar bedensel olarak çalışan kişiler ertesi gün aynı tempoya çok erken saatler kalkıp devam etme gücünü biyoenerjileri yüksek olduğu için kendilerinde bulurlar.

Çakraların duygularımız ve düşüncelerimizle de bağlantılı olduğuna yukarıda belirtmiştik. Örneğin; düşünce olarak hayata karşı güvenimizin artması ayaklarımızın üstünde durma gücünü bize verir.

Yargı, hayata ve dünyaya karşı güvensizlik, kendimizi kabul etmeme gibi duygular kök çakrayı bloke eden duygu biçimleridir.

Kök Çakra’nın sağlıklı çalışması için öneriler:

Fiziksel boyutta:

-Doğada vakit geçirmek, toprak ve denizle iletişimde olmak,

-Ayaklar ve bacaklar ile bağlantısı olduğu için hareket etmek, spor yapmak, yürüyüş.

Ruhsal ve Zihinsel boyutta:

-Kendimizi ve çevremizi yargılamayı bırakıp daha kabullenici olmak, bakış açımızı değiştirmek,

-Güvenli alanlardan çıkma cesareti,

-Dünyayı tehlike olarak algılamayı bırakıp bunun adına önlem demeyi öğrenmek, hayata güvenme alıştırmaları yapmak,

-Kök çakra aile kavramını da ilgilendirir. Onlarla ne yaşamış olursak olalım köklerimizle barışmak ve dolayısıyla bu yolla bizi engelleyen durumlardan özgürleşmek,

-Başkaları için yaşadığını düşünen kişilerinin sağlıklı boyutta ‘ben’ demeyi öğrenmesi,

-Kimliğimizi kabullenmek. (Tam denge için, kadın/erkek kimliği, içimizdeki çocuğun kimliği, anne/baba duygusu kimliği vb.)

Kök Çakra Olumlamalarına Örnekler (İhtiyaç duydukça tekrar edilmesi önerilir.)

-Dünya benim evim.

-Hayata güveniyorum.

-Kendimi ve köklerimi olduğum gibi kabul ediyorum.

-Bolluk ve bereket içindeyim.

GÖBEK ALTI (SAKRAL) ÇAKRA

Rengi: Turuncu

Yeri göbek deliğinin iki parmak altındadır. Fiziksel boyutta; bağırsaklar, rahim, böbrek üstü bezleri, böbrekleri de (çakra arkalı önlü olduğu için) kapsar. Bu çakra duygusallığı, cinselliği ve yaratıcılığı yönetir. Bizim ülkemizde özellikle bu çakrada tıkanıklıklar daha fazla olabilmektedir. Küçük yaşlardan itibaren öğretilen yasaklar, günahlar vb. kalıplardan dolayı duyguları ve dürtüleri bastırma ve sonucunda oluşan bastırılmış duyguların ifade edilememesinden kaynaklı  bu çakra bloke olur. Kadınlarda erkeklere göre duygusallık ve derin hissetme daha yoğun olduğu için özellikle bizim ülkemizde kadınların göbek altı çakrasının daha çabuk kirlendiği gözlenebilir. Erkekler kadınlara göre bu çakralarını daha hızlı dengeleyebilirler.

Bu çakra aynı zamanda yaşam enerjimizi de yönetmektedir. Libido denilen kavram yani cinsel enerjinin aktive olmasıyla birlikte kişinin yaşam enerjisi de yükselmeye başlar. Duygular ile bağlantısı olduğu için iki kişinin rızası dahilinde duygular da gözetilerek aktarım olduğunda, enerji doğru kullanıldığında sağlıklı çalışır. Nefsani duygularla, özellikle ilkel-içgüdüsel bir yaklaşım (erkeklerde daha sık) karşı cinsinde içten rızası yoksa göbek altı çakrasının dengesini büyük ölçüde bozar. Bu aktarımlar sırasında iki kişinin aurası ile birlikte duyguları, sevinçleri, kederleri, ruh hali de birleşir. O yüzden tek eşli olmayan kişilerin auraları daha karmaşık bir hal alabilir, erkek veya kadın fark etmeksizin bloke olabilir. Bu çok uzun süre devam eden bir durumsa, özle bağlantı kuramama, içsel huzursuzluk ve duygusuz bir tavır özellikleri sergilenebilir.

Aşk duygusu da göbek altı çakrası ve duygusal dünyamızla bağlantılıdır. Çakra açık olduğu zaman bu duyguya daha açık bir halde oluruz. Beşeri aşktan ilahi aşka giden bir köprü varsa eğer bu önce beden köprüsünü tanımak ve dünyevi olan aşkları da bunun bir parçası olarak kabul etmekle başlar diyebiliriz. Kendini dünyadan soyutlayıp, mahrum eden, dünyevi duygularını görmezden gelen kişi, bu duyguları olgunlaştırıp aşmayı seçmediği için bu konuda yarım kalacak ve ilerleyemeyecektir.

Bu çakrayı bloke eden diğer bir duygu durumu da suçluluk duygusudur. Hayatta yaşadığımız her şeyin bir sebebi vardır ve bu şeylerin bizim gelişimimiz için var olduğunu idrak edip, hayır-şer kavramlarını ilahi planın parçası olarak düşündüğümüzde biz veya bir başkasını suçlama durumu ortadan kalkar.

Çocuk enerjisi de bu çakrada olduğu için saf ve temiz olduğumuz bilgisinin farkında olmamız önemlidir. O bilgi biz de kaybolmaz ancak büyüdükçe unutulmuştur. Çakralar, Reiki uyumlamasıyla (inisiye) birlikte açıldığında tekrardan hatırlama süreci başlar. Hep o çocukla yaşamış fakat yetişkinliğini içselleştirememiş kişilerinde yetişkin kimliklerini benimsemeleri gerekir. Sevgili Klinik Psikolog/ Reiki Master Teacher 5-6.aşama Perihan Aydın’ın da, Uyan kitabında yer alan (Syf.141, Çakra Dengelemesini anlatırken) verdiği örnek konuya çok uygun geldiği için sizlerle paylaşmak isterim.

‘Göbek altı (içindeki çocuk) çakrası ile yetişkin kimliği olan boğaz çakrası; içindeki çocukla yetişkin kimliğinin dengede olması. Dönem dönem içimizdeki çocuğa çok döndüğümüz, onunla çok meşgul olduğumuz zaman kişi dışarıya kendini çok kanıtlamak zorunda hissetmiyor. Çok fazla yetişkin kimliğinde dışarı ile ilgileniyorsa, yaratıcılığa mecbursa bu kez içindeki çocuğu unutabiliyor. O yüzden biri çoğaldığında bizi azalabilir, dengeleme ikisine de aynı zamanda eşit değer vermek gibi oluyor.’

Tat alma duyusu da bu çakrayla bağlantılıdır. Hayattan tat almak ve tat almaya izin vermek, bedenle bağlantının kurulması, bir yandan kendimizi şu an bulunduğumuz anın içine çekmeye de yardım eder. Böylece anın içinde kaldıkça özümüzle olan bağlantıya da katkı sağlar. Bu bağlantı bizi sevgiye bir adım daha yaklaştırır.

Herkes ayrı bir parmak iziyle dünyaya gelmiştir ve herkesin kendine has yetenekleri vardır. Kendimize izin verdiğimizde, yaratıcılığımızda artar. Yukarıda saydığımız tüm unsurları dikkate aldığımızda; yaratım, üremek, üretmek kavramlarını bir arada düşünebiliriz. Yaratıcılık alanına izin verilmeye başladıkça çakra parlar ve genişler. Sonucunda biz büyürüz ve kendimize, özümüze giden yolculuğu bir sanata dönüştürmeye başlarız. Anlamlı bir hayat yaşamanın hakkımız olduğunun farkında olur ve bunu yaşarız.

Göbek altı (Sakral) Çakra’nın sağlıklı çalışması için öneriler:

Fiziksel boyutta: Bedenimizi her haliyle sevmek ve kabul etmek, bedenimize sağlıklı yemekler yedirmek, bol bol su tüketmek, erkek ya da kadın kimliğimizle barışmak, cinselliğe karşı ön yargılı olmamak (fiziksel, ruhsal ve zihinsel boyut dahil)

Ruhsal ve zihinsel boyutta: Duygularımızı ifade etmeyi öğrenmek-bastırmamak, kendimize izin vermek, yaratıcılığımızı keşfetmek için yeni şeyler öğrenmek ve denemek. Çakra temizliği ve dengelemesi (fiziksel, ruhsal, zihinsel) müzik dinlemek, doğada vakit geçirmek, diyafram nefesi öğrenmek. İçimizdeki çocuğu kabul etmek, kadın/erkek kimliğimizle barışmak.

Göbekli  altı Çakrası Olumlamalarına Örnekler (İhtiyaç duydukça tekrar edilmesi önerilir.)

⁃ Bedenimi seviyor ve kabul ediyorum.

⁃ Kadın/erkek kimliğimi kabul ediyorum.

⁃ Duygularımı en sağlıklı yolla ifade etmeyi seçiyorum.

⁃ Yaşamayı ve hayatı seviyorum.

⁃ Yaratıcılığımı en verimli bir şekilde kullanıyor ve ifade ediyorum.

SOLAR PLEKSUS (MİDE) ÇAKRASI

Rengi: Sarı

Yeri göbek deliğinin üstünde yer alır. Fiziksel boyutta mide, karaciğer, pankreas gibi organlarla bağlantılıdır.

Aynı zamanda sinir ağları da bu çakrayla ilgilidir. Öfke, tahammülsüzlük, içsel huzursuzluk, asabiyet mide çakrasının dengesini bozabilir. Sakinlik, içsel huzur, sabır gibi duygular mide çakrasının sağlıklı çalışmasını sağlar. Bir şeye sinirlendiğimizde veya kızdığımızda midemize vurdu deriz ya bu gerçektir, hem fiziksel boyutta hem de zihinsel ve ruhsal boyutta bizi etkiler.

Bu çakra aynı zamanda kararlılık ve irade çakrasıdır. Bir şeye karar verdiğimizde bunu uygulama gücünü bize verir. Karar verdiğimiz bir konunun üstüne gidip istikrarlı bir şekilde devam ettirirsek solar pleksus çakramızın gelişmesine yardımcı oluruz. Aynı zamanda tüm çakralar birbiriyle bağlantılı olduğu için bir çakranın gelişimi diğer çakraların gelişimine de olumlu katkı sağlar.

Cesaret kavramı da kök çakra ve mide çakrayla ilişkilidir. Adım atmaya cesaret ettiğimiz konularda özgüvenimiz gelişir ve solar pleksus bir güneş gibi parlamaya başlar.

Bu çakra normalinden fazla çalışan kişide kavgacı, kibirli ve ben merkezci bir tutum oluşabilir. Eksik çalıştığında ise; özgüven düşüklüğü, sabırsızlık, içsel huzursuzluk, kendi kendini pasifize etme durumları olabilir.

Çakraların az ya da çok çalışmasından çok dengeli çalışması önemlidir.

Solar pleksus (Mide) Çakrası’nın Sağlıklı çalışması için öneriler:

Fiziksel boyutta: Sağlıklı beslenme, ekstrim sporlar (adrenalin içerikli), doğru nefes alma,

Ruhsal ve zihinsel boyutta: Bakış açımızı değiştirmek ve önceden tepki verdiğimiz durumları gözden geçirip sakin kararlar almaya çalışmak, meditasyon yapmak zihinsel boyutta sakinlik verecek mide çakrasına da olumlu etki edecektir. Bazı konular belirleyip (Örn: yeni bir hobi edinmek veya gelişimimiz için herhangi bir konu) istikrarlı bir şekilde bunu gerçekleştirmek için üzerine gitmek, cesaret edemediğimiz konuların üstüne gitmek, kararlılık, sinirli ve öfkeli anlarda Reiki uyumlaması olanların mide çakrasına çalışması sakinlik verecektir.

Solar Pleksus (Mide) Çakrası  Olumlamalarına Örnekler (İhtiyaç duydukça tekrar edilmesi önerilir.)

-Sakinim ve huzurluyum,

-Kendime inanıyor ve güveniyorum,

-Aldığım kararları uygularım,

-Cesurum.

Bir sonraki ay manevi çakralarımız; Kalp Çakrası, Boğaz Çakrası, Zihin (alın) Çakrası, Tepe Çakrasının işlevlerini ele alacağız.

Çakraları; maddi, manevi olarak ayırmamızın sebebi işlevlerinden kaynaklıdır fakat; tüm çakraların hem madde aleminde hem de manevi alemde birbirlerine etkileri vardır. Birinin etkisi diğer çakraya da sirayet eder.

Bu anlatımlardan yola çıkarak çakralarınızın durumu konusunda kendinizi gözlemleyebilirsiniz.

Esra YILMAZ

Kaynakça:

  • Uyan Kitabı – İsmail Bülbül
  • Reiki İlahi Aydınlanma Kitabı – İsmail Bülbül

 

 

Esra Yılmaz Aslan

2009 Yılında Reiki ile 2011'de de İsmail Bülbül hocamla tanıştım. Reiki 3b Öğretmeniyim. Kendimi tanıma evresini yaşarken insanlara faydalı olabilmek amacındayım.

Yorum yap

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…

Arşivler