Varoluş Dergisi

AURA

Aura; fizik bedenden üst katmanlara yayılan bir ışıma olup, göz için çok ince (süptil), hızlı ve yüksek frekanslarda titreşen bir enerji alanıdır.

Aura ve çakra sistemi enerji ile çalışan tüm sistemlerin temel yapı taşıdır. Hepsi birlikte bütünsel bir sistemi oluştururlar ve bu sistem ne kadar sağlıklı ve dengeliyse biz de tüm seviyelerde, bütünsel olarak o kadar sağlıklı ve dengeli oluruz. Aura; enerjisi olan, enerjiyle çalışan, yani enerji alıp kullanan ve yansıtan canlı ve cansız olarak nitelediğimiz her şeyin (taş, bitki, hayvan, insan vs.) yaydığı elektromanyetik dalgalara verilen isimdir. Aura; fizik bedenden üst katmanlara yayılan bir ışıma olup, göz için çok ince (süptil), hızlı ve yüksek frekanslarda titreşen bir enerji alanıdır. Bedenimizi kılıf gibi saran aura; katmanlardan meydana gelen auralardan oluşsa da tek bir başlık altında bütünsel, enerjik, ikincil bir bedendir. Başka bir deyişle aura; varoluştan aldığımız enerjiyi, kullanımımızla oluşturduğumuz bir geri dönüşüm / yansıtma olup günümüzde ‘Kirlian’ fotoğrafçılığı tekniğiyle de görüntülenebilmektedir. 

Kirlian fotoğrafçılığı, bir çok profesyonel tarafından, hastalıkların fizik bedende tezahür etmeden önce enerji bedende bulunması prensibinden faydalanılarak tespiti için de kullanılmaktadır. Auraların değişimi ve farklılığı gözlemlenebilir. Mesela olumsuz bir haldeyken ya da ruhsal bir enerjiyle çalışırken… Pişmiş bir sebzeyle pişmemiş bir sebzenin ya da organik olanla, olmayanın da yaydıkları ışınım bir değildir. Öte yandan aura bir bütündür. Bedenimizden bir parça eksilse de enerjisel olarak varlığını koruyabilir.  Aura dış etkenlere, kişinin o an içinde bulunduğu fiziksel, duygusal, zihinsel bir çok etkene göre değişken olmakla beraber kişi hakkında enformasyon taşır. Auralar, kişi onun bilinç ve bulunduğu seviye / durumuna göre yapı, içerik, biçim, renk, nitelik gibi farklı özelliklere sahiptirler.

Aura; durugörü, durusezi, duruduyum şeklinde görülebilir. İnsanlar birbirleri ve diğer her şeyle 5 duyu iletişimi öncesinde, öncelikle auraları ile iletişim kurarlar ki; hiç tanışıklık ve bilgi sahibi olmadan birinin, bir mekanın, objenin vs. size çekici ya da itici gelmesinin sebebi de karşılıklı auralar ve bunlar arasındaki rezonanstır. Auranız güçlüyse kolay kolay negatif dış tesirlerden etkilenmez, hastalanmaz, stresle çok daha kolay başa çıkabilir; bedensel, duygusal, zihinsel, ruhsal süreçlerinizde çok daha dengeli, farkında ve onlara hakim olabilirsiniz. 
 
Sağlıklı bir eterik beden; zihinsel / duygusal ve ruhsal sağlığı yansıtır. Genişliği fiziksel bedenden ortalama 20 cm’e kadar ışınım sağlarken; sağlıksız bir eterik beden, hastalığı işaret eder durumda; neredeyse vücuda yapışık gibi görünecek şekilde 5 cm’e kadar gerilemiş olur. Aurada bütünlük, uyum olmayabilir. Yırtıklar, kırıklar ve dengesizlikler, renklerde solukluk, donukluk, lekeler vs. olabilir. Bazı kişilerin aura alanı çok güçlü ve geniştir. Bir odaya girdiğinde öteki uçtan hissedilebilir ve alanındaki auraları etkilerler. Sağlıklı, uyumlu, geniş, parlak auralar kadar; sağlıksız, dengesiz auralar da enerji alanımızı etkiler. Buna enerji emiciler de denilen olumsuz insanları, pek çok hasta insanın bir arada bulunduğu hastane gibi yerleri ya da sıklıkla negatif enerjiye maruz kalan ortamları örnek verebiliriz. 

Aura kanallarınız ne kadar açık, auranız ne kadar güçlü, dengeli, canlı, geniş ise kaynak enerjisini de o kadar saf, temiz alır, işleyebilir, kullanır ve ışır / geri yansıtırsınız ve bu durum bir döngü oluşturur. 

Aurayı aslen bir bütün olmasına rağmen, kolaylık olması açısından teknik açıdan birbirine bağlı ve en temel şekilde 4’e ayırıyoruz. Bunlar Prana’nın, Ki’nin, Nur’un (Yaşam Enerjisi) en yüksek titreşimle doğrudan alındığı en ince olandan en kaba olanına doğru; ruhsal/kozmik, zihinsel, duygusal, eterik şeklinde olup, nitelikleri farklı, fakat birbirlerine bilgi transfer eden iletişim içinde bir bütünü oluşturur şekilde; sürekli bir etkileşim ve uyum halinde olan yapılardır. Ruhsal auradan tertemiz giren bilgiler, kademe kademe diğer auralara ilerleyip, bizim oluşturduğumuz yapıya göre biçimlenip dönüşerek ilgili alana tercüme edilir. Bu nedenle bir alandaki sıkıntı hemen diğer katmanı ve zamanla tüm sistemi etkiler ve döngüyü oluşur. 

Hastalıkların bedene giriş yaptığı aura; fiziksel bedenin ikiz kılıfı olan, ona en yakın eterik auradır. Ruhsal auradan giriş yapan ilahi bilgi ve enerji zihinsel, duygusal katmanlarda bizim yapımız nasılsa kesintiye uğrar ve o biçime bürünür (çeşitli bilinçdışı, çekirdek kalıplar, inançlar, duygular, düşünceler, travmalar vs. yoluyla) ve gerektiği biçimde transfer edilemez ya da bu katmanlarda fark edilip, şifalandırılamaz ise mutlaka hastalık olarak tezahür eder. İşte bu nedenle bizim duygusal / zihinsel yapımızın ne durumda olduğu bizim yaşamımızı belirler ve bunu da ancak bu yapıyı değiştirerek sağlayabiliriz. Varlık daima bize sinyaller verir; biz görmez ya da görmemeyi seçeriz ta ki bu sinyal görmezden gelinemeyecek bir sinyal haline evrilene dek. Bu nedenledir ki tüm hastalıkların kaynağı üst, derin (duygusal / zihinsel) düzeylerde yer alır. Reiki’nin koruyucu, önleyici, bütünsel sağlık işlevi, “Bir sıkıntın yoksa, Reiki ilerde de bunun böyle olmasına yardımcı olur.” düsturu bu nedenle çok önemlidir. Bozulan sağlığı iyileştirmek her zaman için onu korumaktan çok daha zahmetlidir. Bizler pek çok farklı sebeple çok küçük yaşlardan itibaren enerji akışını engeller, blokajlar, nihayetinde de her alanda dengesizlikler ve sıkıntılar yaratırız. Bu durum nasıl nefes aldığımız ve verdiğimizle bile kendini ele verir. Nihayetinde de kendimize, bütünselliğe ve kaynağa dönüş yolculuğunda tekamüle başlarız. 

Reiki’nin ve onun kalbi olan inisiyasyonun temel işlevi; Aura ve çakraları temizlemek, dengelemek, güçlendirmek enerji akışında tıkanıklık, dengesizlik olan alanları düzenlemek, bunlar arasındaki uyumu sağlamaktır zaten buna bağlı dönüşümlerde iplik söküğü gibi gelir. Reiki inisiyasyonlarında yapılan aura / çakra çalışması, aura kanallarına girilmesi ve nihayetinde sistemin akışı, dengesi sağlanarak kişinin Reiki’ye temiz, saf bir kanal haline getirilmesi işlemidir. Daha sonrasında da Reiki’yi kullanarak bu kanalı işler. Açık, dengeli halde tutmak ya da tutmamak ve ilerlemek kişinin kendi bilinci ve sorumluluğundadır. Nihayetinde, bu yolla elde edilen değişim, yaşamınızın tüm alanlarında kendiniz ve çevreniz tarafından mutlaka hissedilmeye, görülmeye başlanır. Bir anlamda insan artık ışığa, enerjiye, sevgiye geçirgen olacak şekilde sislerinden ve yüklerinden arınır.Şifre Aura yoluyla alınan enerji / bilgi, enerji merkezleri olan çakralar ve onların oluşturduğu sistem aracılığıyla kullanılabilecek en son düzeye indirgenir ve ilgili yapı birimlerine taşınır. Döngü, aynı şekilde ters yöne; en küçük birimler, çakralar ve aura yoluyla enerjiyi evrene yayma / salma yolunu takip eder. Bu anlamda sizin geri ışınımınız nasılsa evrene öyle bir enerji yayarsınız ve yine ondan öyle bir enerji çekersiniz. Aura ve çakra sistemi bir bütündür. Tek bir birim, çakra ya da auradaki sıkıntı tüm sistemi etkiler. Sistem telafi çalışmalarına başlar ve sonunda da patlak verir. Genellikle sıkıntı bütünsel olduğundan tek bir kaynak belirleyip parçasal çalışmak çok da sağlıklı bir sonuç vermez. Bu nedenle bütünsel sezgilere rağmen, profesyoneller dahil çoğu alan çalışanı, terapilerde tam tarama, bütünsel uygulamaları ya da bunu sağlayacak yöntemleri tercih ederler. Biteni şükranla uğurladığımız, gelen için neler mümkün sorusunu yöneltip takkemizi öne aldığımız, tertemiz ve ışıl ışıl auralar ile evrenden en şahane enerjileri çekip kendimize ve tüm çevremize yayacağımız yepyeni, dopdolu, çok değerli bir yıl diliyorum hepimize…

Aşkla, ışıkla kalın. 
 
 
 
 
 
 

Ahu Birlik

1981 baharında Ankara'da doğdum. Çocukluğum ve gençliğim seyahat ve enstantanelerle geçti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Film&Tv lisans ve Kültürel İncelemeler yüksek lisans programlarını tamamladıktan sonra hizmet, üretim, reklamcılık gibi sektörlerde farklı görevlerde yer aldım. 2012 yılında içsel yolculuğu beni Reiki Bilinçaltı Terapiler ve Can Hocam İsmail Bülbül'e taşıdı. 2014 yılından beri Bodrum'da yaşıyor, Bodrum Şifa Sanatları Atölyesi Kumbahçe'de yolculuğumuza sevgiyle, şükranla devam ediyorum.

Usui Reiki Master Teacher

Yorum yap

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…

Arşivler