Varoluş Dergisi

İNİSİYASYON ve REİKİ

İnisiyasyon işlemi; kaynağa, kendine, bütüne açılan kişinin, hakikatine yürümesinin, sonsuz ve eşsiz yolunun başlatıcısıdır. İnisiyasyon belirlenmiş bir işlemdir ve bu işlem ile -sıklıkla sanılanın ya da umulanın aksine- kimse tekamül yolunu yürümekten muaf değildir.

Halk arasında “elverme”, Latince’de “başlama”, “iştirak etme”, “kabul edilme töreni” anlamına gelen İnisiyasyon; bir çok inisiyatik öğreti, mürit-mürşit geleneği ve enerji şifasıyla çalışan sistemlerin de temelidir. İnisiyasyonla batıni bilgiler birçok biçim ve seviyede kişiye aktarılır ve bu yolla dönüşüme adım atma hedeflenir. Çeşitli inisiyasyon gelenekleri; Mısırdan Antik Yunan’a, Amerika kıtasından Şamanizme, İslam Mistisizminden, Asya ve Avrupa’ya bir çok zaman, kültür ve coğrafyada izlenebilir. Her sistem kendi İnisiyasyon biçimi, kuralları ve sürecine tabidir. Doğrudan kaynak tarafından inisiye edilmiş olmak ise insanlık tarihinde önemli inisiyeler olarak izleyebileceğimiz bambaşka bir boyuttur. İnisiyasyonlarla ilgili ulaşılan bilgilerin çoğu orijinal hali bugün yok olmuştur. İnisiyasyon bir çok kapı açtığından seyri çok önemlidir. Bugün olduğu gibi tarihte de bu konuda -bilinçli ya da bilinçsiz – bir çok sapma, dengesiz ve negatif yönelimler izleyebilir; fakat bunları belli nedenlerle asla iyi-kötü, doğru-yanlış, alt-üst vs. olarak yargılayamaz, ancak kendi seçimlerimizi mümkün mertebe farkındalıkla almaktan sorumlu olabiliriz.

“Modern” İnisiyasyonlar, kadim İnisiyasyon geleneklerine göre bir çok bakımdan farklılık gösterir. Kadim İnisiyasyonlar; oldukça Ezoterik bir çerçevede ve çok katı / sert kurallarla gerçekleşirdi. Değişen bu durum; tekamül seyri, bilinç seviyesindeki farklılıklar, değişen ve hızlanan yüklü zamanların gereğinden kaynaklandığı gibi egoyla beslenen bir durum olarak da gözlenebilir. Dolayısıyla bu durumu pozitif ya da negatif olarak kullanmak da yine bireylerden kaynaklanır ve onlara düşer.

Reiki’de, kişinin taç çakradan giren “İlahi Nur/ Bilgi/ Enerji” sayesinde, belli kurallar çerçevesinde inisiye edilme geleneği vardır. Yani; Reiki inisiyasyon sisteminde, spiritüel/ruhsal tesiri, miras/soyağacı ve çalışmalar sonucu belli biçimlerde kaynaktan aktarma yetisiyle yetkili bir aktarıcı / kanal / inisiyatör (Üstad) ve alıcı; yani inisiye esastır.

Burada bir yanlış ya da eksik anlaşılmaya değinmek gerekli: İnisiyasyon yerine kullanılan “uyumlama” (İngilizce’de de Türkçe’de ki gibi aynı işlem için kullanılan 2 ayrı sözcük vardır. ‘attunement’ ve ‘initiation‘) sözcüğü, İnisiyasyon geleneklerinin geçirdiği evrim açısından bu doğrultuda belki tercih edilebilir; fakat kanaatimce uyumlama daha çok; kaynak bir enerjiyle uyumlanan / hizalanan ve ayarlanan bir diğer enerji anlamındadır ki bu da uyumlanmanın bir sürece tabii olduğu ve bu sürecin ana dinamosunun da yine İnisiyasyon işlemi olduğu işaret eder. İnisiyasyon çok daha kadim, temel ve yüklü bir sözcüktür. Mesela; karşılıklı taraflarca rıza gösterilmiş, Reiki inisiyasyonundan önce, belli Reiki terapileriyle kişi üzerinde aura-çakra çalışması, şifa terapileri yapılır ve kişiye bazı bilgiler verilir. Bu İnisiyasyona hazırlık için bir süreçtir ve uyumlanmaya dahildir. Kişi bu şekilde inisiye edilmek için hazır hale gelir ve Üstad tarafından, kaynakla öğrenci arasında bağ kurularak, belli tekniklerle inisiyasyon işlemi gerçekleştirilir. Bu biçimde kişi, Reiki kanalı haline getirilir; Reiki’ye açılır, tanıştırılır, frekansı, kanalları ve enerjisi Reiki’nin akabileceği, onu kullanıp aktarabileceği hale getirilmiş olur. Sonrasında kişinin 21 günlük arınma / dengelenme süreci mevcuttur; bu da gene inisiye olunanla, dengeyi sağlayıp uyumlu hale gelmek açısından uyumlanma sürecine dahildir. Dolayısıyla burada gördüğümüz durum şudur; inisiyasyon ana işlem ve başlatıcı, Uyumlanma / İnisiyasyon Süreci / Uyumlanma Süreci ise; asıl işlemin de dahil olduğu bir zaman sürecidir. Reiki’de her seviyenin İnisiyasyon, eğitim, şifa süreci ayrıdır. Doğru bir İnisiyasyon işlemi olmadan Reiki’ye kanal haline gelip, getirilerini yaşayamaz, onu aktarıp kullanamazsınız. Uyumlanma illa ki inisiyasyon anlamına gelmez; fakat her İnisiyasyon bir uyumlama ve süreci içermelidir. İnisiyasyon işlemi olmadan da belli şeylerle uyumlanabilirsiniz; fakat bu sizin bu şeyleri kullanabilip aktarabileceğiniz anlamına gelmez. Sadece Şifa Terapisi alarak ya da kendi üzerinizde aura-çakra vs. çalışması yaparak enerjinizle deneyimler yaşayabilir, kendinize şifa verebilir ya da başka sistemlerin geleneğine tabi olabilir ve bunların nitelik ve niceliğini taşır, aktarır ve hepsinden ayrı ayrı bir dolu fayda görebilirsiniz. Aura-çakralarınızı temizlemek, uyumlamak, dengelemek, geliştirmek eğer yapabiliyorsanız başka yöntemlerle de ve tek başına da (zor ve uzun bir yol olsa da) mümkündür; fakat deneyimlenen şey Reiki / İnisiyasyonu değildir. Burada Reiki’ye ya da başka bir sisteme İnisiye olmadan fayda sağlanamayacağı, İnisiyasyonla ayrımcılık, üstünlük vs. gibi bir yanlış yola da girilmesin lütfen. Yol bir, yolculuk araçları farklıdır ve fakat insanın yolculuk araçlarını seçimi önemli bir konudur. Niyetim sadece, özellikle soyut kalan, kuralsız sanılan ya da sanılmak istenen- belli kavram karmaşaları yaşanan alanları belki biraz daha aydınlatmak. Bu konuda, özellikle doğru bilinen yanlışlar, eksikler, sıklıkla yaşadığımız sorunlar, enerjiler ve İnisiyasyonla ilgili, ‘İsmail Bülbül-İlahi Aydınlanma Reiki’ kitabından detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İnisiyasyon işlemi; kaynağa, kendine, bütüne açılan kişinin, hakikatine yürümesinin, sonsuz ve eşsiz yolunun başlatıcısıdır. İnisiyasyon belirlenmiş bir işlemdir ve bu işlem ile -sıklıkla sanılanın ya da umulanın aksine- kimse tekamül yolunu yürümekten muaf değildir. Aksine İnisiyasyon tekamül yolunda asli bir işlemdir. İnisiye edildiğiniz ile, deneyiminiz arasında bir boşluk oluşur ve bu boşluğu doldurmanız gerekir; bunu da İnisiyasyon’un açtığı yolda çok daha hakiki biçimde yapacak olan yine sizsiniz. Yani, İnisiyasyon hem teknik hem ruhani bir işlemdir ve bilinciniz, enerji frekansınız genişletilir ki sizin bu yeni olanla dengelenip, uyumlanmanız gerekir. Bu da olanın sizde açılacağı tedrici bir şifa sürecidir. Peki Üstad’ın anlamı nedir o zaman? Üstad; inisiyasyonu gerçekleştiren kişi olmanın yanı sıra, bu yolu deneyimlemiş biri olarak, size boşlukları doldurmanızda ışık tutacak, ihtiyaç zamanlarında rehberlik edecek olandır. Ama unutmayın o yolda yine de siz; eşit fakat eşsizce, tüm var olanla fakat bir başınıza yürüyeceksiniz! Bu anlamda İnisiyasyon; OL’maktır. Realitede yaşanan ve yapılana, hakiki bilginin ışığını getirerek onu OL’maktır. Bu OL’mak bütünseldir; çünkü özün bilgisiyle deneyimlenen, dönüş yapılan, anımsanan ve içselleştirilenin kalbidir. OL’mak kaynağın tecellisi ve sizdeki görünümünün ortaya çıkmasıdır. İnisiyasyon; ilahi takdir, doğru biçimde, doğru kanallarla ve özden gelen bilgilerle desteklenen İnisiye işlemi ve sizin çabanızın, içten dışa kendinizi doğurmanızın sonucudur. Süreç bu aşamaya gelinene kadar tamamlanmaz. O nedenledir ki her İnisiyasyon arasında belli bir süre geçmesi, o İnisiyasyon’un potansiyelinin, sorumluluğunun ve bilgisinin yaşanması ve OL’unması çok mühimdir. Yani bildirildiğini OL’maktır, İnisiyasyon. Süreç ise; bu ikisi arasında geçen tekamüli seyirdir.

Belirtmek istediğim ve birbirine karıştırdığımız bir diğer konu şifa seansı ve İnisiyasyon’un aynı işlem olmadığıdır. Reiki şifası/seansı/terapisi ve İnisiyasyonu 2 ayrı işlemdir, etkileri ve yetkinlikleri de öyledir. Genellikle karıştırabilip birini öteki sanabiliyoruz. Birinde size balık tutmayı öğretirler, onun işlemidir ve balıkçı olursunuz(inisiyasyon). Diğerinde, sürekli bir balık getiren beklenir (şifacı vs). O yüzden mümkünse kişi İnisiye olsun deriz ki şifa/seans için başkasının kanallığına ihtiyacı mümkün mertebe kalmasın, çünkü hem kendine hem başkalarına, hem başka şeylere reikiyi aktarma ancak İnisiyasyon (uyumlanma/el verme) işlemiyle gerçekleşir! İnisiyasyon bir nevi Reiki’nin kalbi ve anahtarıdır. Seans/terapi ise aura çakralarınızı yumuşatır, temizler, açar tabii ki pek çok düzeyde faydası çoktur ama sizi bir aktarıcı kanal yapmaz ve İnisiyasyon gibi daim, güçlü ve bağlayıcı bir işlem değildir; fakat İnisiyasyon alacak kişiye mutlaka ve mutlaka verilmesi gerekir. Şifa seansı olmadan İnisiyasyon, İnisiyasyon olmadan aktarıcılık, öğreticilik (master teacher) olmadan İnisiyasyon olmaz. Kişinin kendini bilme yolunda olması olmadan ise, bunların hiçbiri ve ötesi olmaz.

Yolunuz açık, ışığınız daim, Aşkınız bol olsun.

Ahu Birlik

1981 baharında Ankara'da doğdum. Çocukluğum ve gençliğim seyahat ve enstantanelerle geçti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Film&Tv lisans ve Kültürel İncelemeler yüksek lisans programlarını tamamladıktan sonra hizmet, üretim, reklamcılık gibi sektörlerde farklı görevlerde yer aldım. 2012 yılında içsel yolculuğu beni Reiki Bilinçaltı Terapiler ve Can Hocam İsmail Bülbül'e taşıdı. 2014 yılından beri Bodrum'da yaşıyor, Bodrum Şifa Sanatları Atölyesi Kumbahçe'de yolculuğumuza sevgiyle, şükranla devam ediyorum.

Usui Reiki Master Teacher

Yorum yap

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…

Arşivler