Varoluş Dergisi

NEDİR BU REGRESYON?

Regresyon, genel anlamda bir sorunu çözebilmek amacıyla o sorunun sebebini oluşturan olayların kaynağına gitmektir.

Jeolojide kullanılan Regresyon sözcüğü, taban düzeyinde oluşan değişmelere bağlı olarak denizin çekilmesi ve bir bölümü sığ diplerin karaya dönüşmesi anlamına gelir. Tıp alanında ise bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetinin azalması anlamında kullanılır.

Bir de Regresyon Terapisi var ki son zamanlarda sıkça duyulur oldu. Deneyimleyenlerin iyi veya kötü anıları kulaktan kulağa dolaşır oldu. Bu terapi seanslarını da bir Regresyon uzmanı yapar. Regresyon uzmanı dediğimizde, bir uzmanın bir danışanı yaşam kalitesini düşüren duyguya, yaşadığı ve tekrar eden sorunun kaynağına gitmesinde yardımcı olan, doğru sorular soran, yönlendirme yapmadan ana sorunu, sorunun gerçek kaynağını bulmak için yardımcı olan kişi aklımıza gelmelidir. Bunu yapabilmenin birçok yolu vardır, hipnoz da bunlardan biridir. Ancak, hipnozda kişi tüm olup bitenin farkında olmadığı için, hipnoz regresyonda birçok uzmanın tercih ettiği bir yöntem değildir.  Bana göre de tercih edilmemeli çünkü dönüşüm ancak gerçek farkındalık ile mümkündür.

Belki hızlı sonuç vermesi belki geçmiş yaşam deneyimler, atasal yüklerin farkına varılması nedeni ile fazlasıyla ilgi odağı olan Regresyon Terapileri ne yazık ki bazı kişiler tarafından hak ettiği önem ve titizliği görmüyor. Bir regresyon uzmanı olabilmek için öncelikle en az beş ana başlıkta sorunlarını çalışarak, o konuda büyük oranda sorunlarını çözmüş olması gerekir.

Sorumluluğun farkında olan bir Regresyon Uzmanı öncelikle haddini bilir, danışanı iyice analiz ettikten sonra, ne yapıp yapamayacağını bilir, gerekiyorsa başka bir uzmana yönlendirir, psikiyatrik tedavi gerektiği durumlarda da doğru kişiyi bulması için yardımcı olur. Kendi boyunu aşın konuları daha ilk görüşmede anlar, hırs yapmaz.

Bir uzmanın bu kadar dikkatli olması gerekirken “Regresyon Terapistliği” eğitimini iki günde veren kişileri de bu yazıya şimdilik hiç konu etmeyeyim.

Henüz işin ABC’sini bilmeyen kişileri iki günlük seminer sonucunda “Regresyon Terapisti” ilan eden ve sertifika veren arkadaşların bu işin vebalinin de olduğunu hatırlatmak isterim. Ne yazık ki bu eğitim verilirken kılı kırk yarmak gerektiği önem taşırken bazı merkezler, katılımcıların alt yapısı, genel kültürü, yeterlilik seviyesi, ruhsal durumuna bakmadan eğitime alıyor ve pimi çekilmiş bomba gibi sokağa bırakıyor.

Peki, böyle biri ile yollarınız kesiştiğine ne olur? Çoğunlukla hiçbir yere gidemezsiniz ve seans boşa gider. Ancak rahat transa geçen bir yapınız var ise de kendi kendinize çalar söylersiniz tabiri caiz ise. Adı da Regresyon olur. Hayallerinizi geçmiş yaşam gibi aktarabilirsiniz uzman olmayan kişi de hayal ile gerçeğin arasındaki farkı bilemediği için birlikte bir kum havuzunda oynamış olursunuz. Bazı durumlarda ise bahse konu olan duygular tetiklenmiş olur ve seans kapatılamadan kişi gönderilir. Tecrübesiz ve denetimsiz uzman olayın farkına varamadığı için danışan korkuları ile baş başa kalmış da olabilir. Yine ayrıca iyi eğitimden geçmemiş bir uzman seans esnasında kendisinde tetiklenebileceğini bilmediği için işi basite alır ve kendisi de sıkıntılar yaşar.

Yıllarını bu işe vermiş olan, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında uluslararası isim yapmış hocalardan eğitim almış kişiler bir tarafta, iki gün toplam 12 saat bir workshop sonucunda ellerinde birer sertifika ile Regresyon Terapisti ilan edilenler diğer tarafta.

Peki, bu iki grubun arasındaki fark gerçekten sadece yukarıda anlatıldığı kadarı ile kalabilir mi? Gerçek fark nedir?

Aralarındaki fark şudur ki, gerçek bir uzman henüz ön görüşmede sizi doğru analiz eder. Bu analizi de kendi dünya görüşüne göre değil, bu işin etik kurallarına göre yapar. Gerçek bir uzman kişiyi gerçek sorunun kaynağına doğru yönlendiren kişidir, iyi bir regresyon seansı sayesinde kişinin hayatında değişiklikler olur. Her şeyde olduğu gibi burada da hiçbir şeyin tek nedeni yoktur elbette ancak Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamanız dileği ile gideceğiniz Regresyon Terapisti’ni, eğitim almak istiyorsanız da eğitmenleri iyice incelemenizi tavsiye derim.

Burada anlatmaya çalıştığım, bir Regresyon Uzmanı’na gitmek istiyorsanız, öncelikle nerden eğitim aldığına bakın. Hocalarını araştırın. Uzmanın bugüne kadar yaklaşık kaç kişi ile çalıştığına bakın.

Gönül isterdi ki Regresyon Danışmanlığı eğitimi ve uygulayıcılığı, bir çok Avrupa ülkelerinde olduğu gibi devlet tarafından bir eğitim dalı ve veya alternatif tıp olarak kabul edilsin, okullarda bir branş olarak verilsin, en azından devlet kontrolü altında olsun.

Ayşe Ayten

1966 yılında Ankara’da kalabalık bir ailede dünyaya geldim.

Kalabalık bir ailede büyümenin en güzel tarafı, insanlar hakkında yoğun bilgi sahibi, gözlemci ve hümanist olabilmektir. Böyle ortamlar insana acıyı ve tatlıyı paylaşabilmeyi öğretir ve kişisel gelişimine de katkıda bulunur.

Almanya’da geçen eğitim hayatımıda farklı uluslardan insanları tanımanın hayatıma kattığı renk sayesinde dünyam zenginleşti.

Çocukluğumda deneyimlediğim fakat adını koyamadığım olayların peşine düşmem lise yıllarımda öğretmenimizin sınav öncesi yaptırttığı yönlendirmeli meditasyon ile başladı. Kendimi keşfetme, bulma yolunda yürümeye karar verdiğimim zaman öncelikle beden, sonra zihin, daha sonra da ruhsal eğitim ve öğretilerden geçtim.

İlerleyen yıllarda çok sayıda Kişisel Gelişim Seminerleri, Workshop ve uzun soluklu eğitimler sonucunda birçok uzman gibi ben de kendi yolumu çizerek sentezlediğim çalışmalar yaptım.

2008 yılında Regresyon 2009 yılında ise Reiki ile tanıştım.

2016 yılında Reiki Master derecesine uyumlandım. Aynı yıl EARTH, Avrupa Regresyon Uzmanları Birliği onaylı Unicorn dönüşüm okulundan aldığım bir yıl süren eğitimden sonra mezun oldum.

Peribebek ve Doğrucu Davut adlı internet dergilerinde köşe yazarlığı yaptım.

Uluslararası firmalarda çok yoğun ve hareketli geçen iş hayatımı da emeklilik ile tamamladım.

Yorum Yaz

İnternet üzerinden dijital yayın hayatına ilk olarak 2013 yılında başlamış olan Varoluş Dergisi, kısa bir aradan sonra şimdi yeniden okurları ile birlikte. Değerli yazarlarımız, Spiritüalizm, Reiki, Yoga, Astroloji ve Yaşam alanlarında, siz değerli okurlarımız için yazıyor…